Home / Nieuws / Peter Kwint: Begin met een toelatingsrecht 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Peter Kwint: Begin met een toelatingsrecht

2 juni 2017
Auteur: Michiel Jongewaard
News

Er was geen woord Spaans bij in de conclusie van de Onderwijsinspectie afgelopen jaar: de ongelijkheid in het onderwijs neemt toe, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint in het juninummer van ONZE SCHOOL.

Welke school de ouders bezocht hebben, wordt steeds belangrijker voor het schoolniveau waar de kinderen naartoe zullen gaan. De emancipatiemotor die ons onderwijs ooit was, is vastgelopen. Er is sindsdien nog niet veel veranderd. Helaas.

Onlangs verscheen de update van de Inspectie. De verschillen tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders nemen niet werkelijk af. Scholen verschillen sterk van elkaar. Vergelijkbare leerlingen presteren op de ene school soms niveaus lager dan op de andere school. Het slagingspercentage verschilt soms tot wel 20 procent. Er zijn tientallen scholen waar zoveel problemen samenkomen dat leraren overbelast raken. Het ziekteverzuim is er hoger, het verloop onder leraren groter en er staan meer onbevoegden voor de klas. Deze scholen zijn niet zo aantrekkelijk voor leraren die kunnen kiezen. Een zorgelijke conclusie. Feitelijk is het een beschrijving van gesegregeerd onderwijs. Scholen worden homogener, vooral op basis van opleidingsniveau en inkomen van de ouders.

Zelden was de Inspectie zo expliciet: ‘De vrijheid van onderwijs’ is één van de oorzaken voor de segregatie. Weliswaar wordt ook gewezen op de zegeningen van artikel 23, maar het staat er. Leerlingen groeien steeds meer gescheiden van elkaar op. De politiek zal een antwoord op het probleem moeten vinden. Dat doet zij niet. Sterker nog; er wordt nauwelijks een begin gemaakt.


Ja, maar de vrijheid van onderwijs...

Dat kinderen gescheiden naar school gaan, is nauwelijks een onderwerp van gesprek in de Kamer. Elke poging om een fundamentele discussie aan te gaan over het belang van samen naar school gaan, ongeacht kleur of levensovertuiging, wordt afgedaan met een Pavlov-reactie. ‘Ja, maar vrijheid van onderwijs’. Terwijl de samenleving in rap tempo ontzuilde, bleef het onderwijs hangen in de vorige eeuw. Veel bijzondere scholen – in merendeel katholiek en protestant – laten inmiddels allerlei soorten leerlingen toe, maar kunnen als ze dat willen te pas en te onpas hun identiteit inzetten om (migranten-)leerlingen de toegang te ontzeggen. Orthodox-joodse, evangelische, islamitische en hindoeïstische scholen bestaan vrijwel uitsluitend uit leerlingen van de eigen gezindte. Kinderen van andere ouders worden slechts toegelaten als ‘getolereerde gasten’.

De school is een oefenplaats voor een diverse samenleving. Het is een van de eerste plekken waar je ongeacht je afkomst zou moeten leren omgaan met verschillen. Dan helpt het niet als je met alleen maar kinderen van dezelfde achtergrond in de klas zit. Op een gemengde school kunnen leerlingen elkaar ontmoeten, ongeacht afkomst, religie, opleidingsniveau en inkomen van de ouders. Migrantenleerlingen hebben op een gemengde school meer kans om goed Nederlands te leren. Laten we de segregatie in het onderwijs een halt toeroepen. Laat scholen en gemeentes actief afspraken maken om scholen een afspiegeling te laten zijn van hun omgeving. Scholen die zich daaraan onttrekken, moeten worden aangepakt. En moderniseer artikel 23, te beginnen met een toelatingsrecht op alle scholen. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat artikel 23 van de Grondwet werd ingevoerd. Volgens mij is het de hoogste tijd voor een verbeterd en gemoderniseerd artikel.

Peter Kwint (33) is Tweede Kamerlid voor de SP. Daarvoor was hij gemeenteraadslid in Amsterdam en werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Fotografie SP

Idealisten. U ook?

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als welkomstgeschenk sturen wij u een mooi notitieboekje toe.

Neem een abonnement

 


Naar boven

Deel |