Home / Nieuws / ResearchED brengt wetenschap en onderwijs samen 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

ResearchED brengt wetenschap en onderwijs samen

31 januari 2018
Auteur: dr. Leone de Voogd
News

‘Het onderwijs doet niets met wetenschappelijke inzichten’, ‘Onderzoekers hebben geen idee wat er op de werkvloer speelt’. De zogenaamde kloof tussen wetenschap en praktijk is een blijvend onderwerp van zorg en niet alleen in de onderwijssector. Tegelijkertijd zijn er vele initiatieven om deze kloof te overbruggen.

Een daarvan is ResearchED, een internationale ‘grassroots’ beweging voor en door docenten om onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk dichter tot elkaar te brengen. Sinds 2016 vindt ook in Nederland jaarlijks een conferentie plaats waar onderwijsonderzoekers met onderwijsprofessionals in gesprek gaan over de betekenis van wetenschappelijke inzichten voor het onderwijs.

Op zaterdag 20 januari togen honderden docenten en andere geïnteresseerden naar het Herman Wesselink College in Amstelveen. Docenten die zélfs op zaterdag naar school komen; die moeten wel van hun vak houden, aldus de openingsspreker en oprichter van ResearchED Tom Bennett.

Wat werd er dan zoal gedeeld? Een kleine impressie van een ‘persoonlijke leerroute’ op deze dag:

Jan Tishauser (initiator ResearchED Nederland) gaf een overzicht van het jarenlange onderzoek van Graham Nuthall naar ‘The hidden lives or learners’. Op basis van zeer gedetailleerde observaties en video- en geluidsopnamen van leersituaties, kreeg hij zicht op de rol van de leerkracht én het grote effect van de sociale omgeving en individuele verschillen. Om nieuwe stof goed te begrijpen, zo vertelde Tishauser, zou je er eigenlijk drie keer mee in aanraking moeten komen. Máár, dan moet je op dat moment dus niet in gedachten met iets anders bezig zijn, of tegenstrijdige informatie horen van je vrienden. Als docent zou je dus vooral het proces goed moeten volgen en studenten moeten leren informatie te benutten.

Hartger Wassink (NIVOZ) sprak over de 3 ‘modi’ van kennis: wanneer je keuzes maakt in het onderwijs, spelen eigenlijk altijd drie typen vragen: ‘Wat ‘werkt’ er in het algemeen?’, ‘Wat werkt in deze situatie?’, en ‘Wat werkt waartoe?’. Met name deze laatste vraag, naar wat we belangrijk vinden en wat onze waarden zijn, wordt nog wel eens vergeten, terwijl je het daar juist met elkaar over zou moeten hebben. Hoe neem je verantwoordelijkheid en hoe bepaal je met elkaar wat het goede is?

De workshop van Alderik Visser (SLO) sloot hier mooi op aan. Hij haakte in op de recente discussies over persoonsvorming in het onderwijs. Wat is dat eigenlijk? Willen we hiermee bereiken dat leerlingen de heersende normen en waarden leren, autonomie ontwikkelen en zichzelf ontplooien, psychisch gezond zijn, of nog iets anders? Ook zette hij de deelnemers aan het werk met een zelf ontwikkelde tool voor in de klas: hoe kun je op verschillende manieren ervaringen organiseren die bijdragen aan persoonsvorming? Je hoeft hier geen aparte les voor in te richten, maar kunt in allerlei situaties kinderen aansporen om zich te uiten, om te reflecteren en om met elkaar in discussie te gaan.

Pedro de Bruyckere (Arteveldhogeschool Gent) is een onderzoeker die met veel passie mythes wil ontkrachten en leerkrachten aanmoedigt om als ‘geïnformeerde amateurs’ te werken. Er is veel kennis over strategieën die leerlingen kunnen helpen met leren, maar tegelijkertijd sluit geen enkele aanpak bij alle leerlingen aan en zal je dus een breed en flexibel repertoire moeten ontwikkelen. Toch één algemeen inzicht dan? Pedro liet op hilarische wijze zien hoe je keer op keer een deur zou openen als je geen voorkennis of geautomatiseerde vaardigheden zou hebben. Oftewel: weet welke kennis leerlingen écht nodig hebben om volgende stappen te zetten en slijt die erin!

Frank Leoné (Radboud Universiteit Nijmegen) liet op inspirerende wijze zien hoe je inzichten uit zowel de neuropsychologie als de game-industrie om kunt zitten in bruikbare tools voor het onderwijs. Hij gaf mooie praktijkvoorbeelden om leerlingen te motiveren (sociale netwerken!), hun verwachtingen te laten uitspreken en te laten leren van hun fouten.

In de middag leidde Alderik Visser een debat tussen diverse sprekers over kindgericht of leerstofgericht onderwijs. Al snel bleek zoals vaker bij dit soort debatten dat deze tegenstelling niet zo zwart-wit te maken is en dat ook de diverse betrokkenen elkaar op veel terreinen konden vinden. Wel blijken er verschillende visies op de waarde én risico’s van kindgericht onderwijs: betekenen vergaande personalisering en keuzevrijheid bijvoorbeeld dat mislukken je eigen schuld is? En gaan kindgerichte onderwijsvormen ten koste van gelijkheid in het onderwijs, doordat vooral bepaalde groepen hierop afkomen of hiervan profiteren? Genoeg voer voor verdere discussie…

Voor de luisteraars die nog ruimte hadden voor nieuwe informatie, besprak tot slot Lianne Hoogeveen (Radboud Universiteit Nijmegen) aan de hand van voorbeelden uit haar onderzoek en psychologische praktijk hoe groot de invloed van onbewuste ideeën is op het (h)erkennen van een hoge intelligentie. Nog te vaak worden verwachtingen van leerlingen gekoppeld aan het beeld dat men heeft van de ouders of de thuissituatie, waardoor leerlingen onderwijs of hulpverlening krijgen aangeboden die totaal niet aansluit.

Vol inspiratie, nieuwe inzichten én nieuwe vragen keerden de deelnemers huiswaarts. Hopelijk lukt het zowel onderzoekers als docenten deze ontmoeting ook te benutten in hun dagelijks werk!

Via de website van ResearchED kun je een groot deel van de presentaties downloaden of terugkijken. Enthousiast geworden? Je kunt je zelfs al inschrijven voor 2019!

Naar boven

Deel |