Home / Nieuws / Samenwerkingsverband krijgt verantwoordelijkheid voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Samenwerkingsverband krijgt verantwoordelijkheid voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

1 juli 2015
Auteur:
News

Ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) gaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs vallen. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.

De keuzes van de samenwerkingsverbanden worden opgenomen in het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad (OPR) wordt om instemming hierop gevraagd. In hoeverre dit leidt tot wijzigingen in beleid en het schoolondersteuningsprofiel van een school is afhankelijk van de situatie. Het is raadzaam om hier als (G)MR alert op te zijn en dit na te vragen bij de directeur.

Per 1 januari 2016 verandert het volgende:

• De samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (en niet meer de RvC of een Pcl) worden verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo ;
• Voor pro blijven de huidige landelijke criteria van kracht. De aanvragen ‘extra ondersteuning pro’ gaan via het samenwerkingsverband. Dat zorgt ook voor het deskundigenadvies bij een toelaatbaarheidsverklaring (tlv);
• Voor lwoo gaan de aanvragen ‘extra ondersteuning lwoo’ via het samenwerkingsverband;
• Het samenwerkingsverband kan er vanaf 1-1-2016 voor kiezen om de huidige lwoo-licenties voor scholen en de huidige criteria te behouden óf ‘opting-out van lwoo’ zelf te bepalen. Wanneer gekozen wordt voor opting-out van lwoo bepaalt het samenwerkingsverband welke vmbo-scholen een lwoo-licentie krijgen en via welke procedure en criteria de lwoo-arrangementen worden toegekend;
• De samenwerkingsverbanden krijgen vanaf 1 januari 2016 een maximumbudget voor lwoo en pro. Dat maximumbudget is gebaseerd op het percentage lwoo- en pro-leerlingen op 1 oktober 2012. Als er door het samenwerkingsverband meer arrangementen lwoo en tlv’s pro worden toegekend dan dit maximum budget toelaat, moeten de schoolbesturen in het samenwerkingsverband de extra kosten (gezamenlijk) betalen.

Opting-out

Opting out betekent dat het samenwerkingsverband zelf beleid kan maken voor arrangementen lwoo. Dat kunnen arrangementen zijn voor andere dan de huidige leerlingen. Ook kan het samenwerkingsverband zelf bepalen welke vmbo-scholen deze arrangementen mogen verzorgen. Dat kunnen meer of minder dan de huidige vmbo-scholen met lwoo zijn.

Wat verandert er niet?

Wat landelijk blijft, is het volgende:

• de criteria voor pro blijven bestaan;
• de criteria en licenties voor lwoo blijven bestaan, behalve als gekozen wordt voor ‘opting-out’;
• de huidige leerlingen op ‘lwoo en pro’ behouden hun indicatie.

Meer informatie? Kijk op de website van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs.

Naar boven

Deel |