Home / Nieuws / Te veel geld op de plank bij samenwerkingsverbanden 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Te veel geld op de plank bij samenwerkingsverbanden

25 februari 2019
Auteur: Evita Lagerwaard

 

De laatste tijd zijn er verschillende landelijke rapporten* verschenen waarin staat dat samenwerkingsverbanden te veel geld oppotten. Tegelijkertijd is het aantal thuiszittende leerlingen gestegen. Er ligt dus kennelijk geld op de plank, maar daar wordt niets mee gedaan.
 

De onderwijsinspectie en de minister zijn hier zeer kritisch over. De vraag voor uw OPR is of dit ook van toepassing is op uw samenwerkingsverband en zo ja, wat u daar vanuit uw verantwoordelijkheid mee kunt doen. Zowel financiën als thuiszitters zijn twee belangrijke onderwerpen voor de OPR. Het zicht krijgen op deze financiën, de juiste hoogte van de reserves en het goed inzetten van de financiële middelen is lastig. Om u daarbij te ondersteunen heeft de VOO een speciaal aanbod voor uw OPR ontwikkeld, dat bestaat uit twee onderdelen:

 

  • Analyse van de laatste begroting en jaarrekening naar de stand van de hoogte van de reserves en het inzetten van de financiële middelen en de ontwikkeling van het aantal thuiszitters. De bevindingen van deze analyse ontvangt u schriftelijk.

  • Een toelichting op de bevindingen en tips voor de toekomst. De adviseur van de VOO zal in een gesprek met u de bevindingen toelichten en geeft u praktische tips voor verbeteringen. Bij dit gesprek kan ook de bestuurder van het samenwerkingsverband aanwezig zijn om zo de dialoog te versterken. Het is aan de OPR om te bepalen of de bestuurder hierbij uitgenodigd wordt.

 

Heeft u interesse in dit aanbod, neem dan contact met ons op via 036 – 533 1500 of voo@voo.nl
De prijs voor deze ondersteuning bedraagt € 850,- excl. BTW voor leden van de VOO, niet leden betalen € 975,- excl. BTW en reiskosten (8 uur dienstverlening). U kunt de ondersteuning ook direct aanvragen.

*Rapport 1  Rapport 2

Naar boven

Deel |