Home / Nieuws / VOO blij met verlenging project Versterking Medezeggenschap 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

VOO blij met verlenging project Versterking Medezeggenschap

5 december 2018
Auteur: drs. Janny Arends

In een recentelijk verschenen evaluatie van het project Versterking Medezeggenschap, waarover minister Slob een brief aan de Tweede Kamer stuurde, kondigde hij aan om het project met minimaal een jaar te verlengen. De VOO is blij met deze verlenging. 

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Ecorys is gebleken dat het project een bijdrage levert aan de versterking van medezeggenschap op scholen, met name op het gebied van professionalisering van de medezeggenschap en de communicatie tussen de betrokken partijen.
Versterking van de medezeggenschap is nooit ‘’af’’, er zijn altijd nieuwe MR-leden die behoefte aan scholing hebben. Mede daarom is het zinvol om kritisch te blijven kijken naar de effectiviteit en de efficiëntie van het project. Uit deze kritische blik zijn dan ook een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, waaronder het verstevigen van het digitale aanbod, het implementeren van een financiële bijdrage en zorgen voor een duidelijker onderscheid tussen een werkgroep en een stuurgroep.


De VOO neemt actief deel aan het project Versterking Medezeggenschap. In het project werken alle organisaties die betrokken zijn bij medezeggenschap met elkaar samen in een stuurgroep. Het gaat om de besturenorganisaties, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie. Voor de VOO is vooral de gezamenlijkheid in het project een belangrijk kenmerk. Juist deze gezamenlijkheid en neutraliteit van het project is van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande aanbod voor MR-ondersteuning. Eventuele meningsverschillen of tegenstrijdige belangen worden in de stuurgroep toegelicht en bediscussieerd, waarna een gezamenlijk gedragen standpunt of opvatting naar buiten wordt gebracht. In die zin sluit het project goed aan bij het VOO-motto ‘Niet apart maar samen’.
 

Naar boven

Deel |