Home / Nieuws / Voortgezet openbaar onderwijs in Terneuzen in gevaar 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Voortgezet openbaar onderwijs in Terneuzen in gevaar

3 april 2018
Auteur: drs. Janny Arends
News

Door een voorgenomen fusie in Terneuzen dreigt het openbaar voortgezet onderwijs te verdwijnen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB maken zich zorgen dat de grondwettelijke opdracht voor voldoende openbaar onderwijs niet wordt nageleefd.

Er zijn vergevorderde plannen om de openbare scholengemeenschap De Rede te laten fuseren met het christelijke Zeldenrust-Steelantcollege (ZSC). Beide scholen bevinden zich in Zeeuws-Vlaanderen, een krimpgebied waar bovendien veel leerlingen in België (voortgezet) onderwijs volgen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) begeleidt de medezeggenschapsraad van openbare scholengemeenschap De Rede. VOS/ABB heeft over de kwestie contact opgenomen met Tweede Kamerleden.


Geen uitgemaakte zaak

In weerwil van berichten die via diverse media worden verspreid, is het nog geen uitgemaakte zaak dat de fusie tussen de Rede en het ZCS doorgaat. De medezeggenschapsraad van De Rede alsook de medezeggenschapsraad van ZSC moet nog instemmen met de fusie. Van tevoren moet duidelijk worden gemaakt wat de gevolgen van de fusie zijn voor het personeel, de ouders en de leerlingen.

De medezeggenschapsraad van De Rede heeft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ingeschakeld om hen te adviseren in dit proces. De VOO heeft diverse beleidsvoorstellen gelezen en beoordeeld. Ook heeft de VOO de zogeheten Fusie effectrapportage (FER) – een verplicht document voor de MR bij een fusie – geanalyseerd en de MR hierover advies gegeven.

De beoogde fusiedatum is augustus 2018. Er moeten in de komende tijd veel zaken worden uitgezocht om uiteindelijk tot een weloverwogen besluit te komen over de fusie. Uiteraard blijft de MR de belangen van zijn achterban (ouders, leerlingen en personeel) behartigen.


Helpdesk en advies

Informatie: VOO-Helpdesk voor leden, 036 711 6178 of helpdesk@voo.nl, elke schooldag tussen 10.00 en 13.00 uur. Medezeggenschapsraden kunnen ook een Servicekaart aanvragen.

Beeld: wikipedia

 

Naar boven

Deel |