Home / Nieuws / Vrijwillige ouderbijdrage mag niemand belemmeren 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Vrijwillige ouderbijdrage mag niemand belemmeren

16 april 2019
Auteur: Evita Lagerwaard

Tekst: Michel Rog 

Beeld: Maartje Kuperus 

 

Kinderen groeien op in verschillende gezinnen en hebben daardoor ook een diverse uitgangspositie in het leven. Voor de ontwikkeling van kinderen maakt het een wereld van verschil of kinderen kunnen buitenspelen, er veel wordt (voor)gelezen, echt met elkaar wordt gesproken, een muziekinstrument wordt bespeeld, musea worden bezocht, óf dat dit alles ontbreekt en de kinderjaren in eenzaamheid achter een beeldscherm worden doorgebracht.  


Ouders hebben primair de verantwoordelijkheid voor een goede opvoeding van hun kinderen. Goed onderwijs biedt bij uitstek de mogelijkheid om, ondanks die grote verschillen in achtergrond, alle kinderen op school een gelijke kans te bieden in hun ontwikkeling en vorming. Ik vind het daarbij van belang dat ouders een school kunnen kiezen die past bij hun opvatting over opvoeding, ontwikkeling en vorming. Keuzevrijheid van onderwijs dus. Maar binnen de school, of dit nu een openbare school of een bijzondere school is, zouden kinderen niet mogen worden uitgesloten van het curriculum als gevolg van het niet (kunnen) voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.  


Toch zijn er soms incidenten, zowel op bijzondere scholen als op openbare scholen. Er was terechte ophef over een school die kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet hadden betaald, weerde van deelname aan het kerstontbijt. Dat geeft niet alleen blijk van weinig begrip van de kerstgedachte, maar zadelt kinderen ook nog eens op met een ervaring van uitsluiting en achterstelling. Uiterst pijnlijk en wat mij betreft moet dit niet kunnen. En recent mochten vijftien leerlingen op een school voor voortgezet onderwijs, mits zij 4000 euro eigen bijdrage konden betalen, onder begeleiding van school op skireis naar Noorwegen. De rest van de klas bleef achter en werd zodoende actief door de school achtergesteld.  


Het zijn voorbeelden die wat mij betreft snel tot het verleden gaan behoren. Van het onderwijs mag verwacht worden dat het gericht is op verbinding en inclusiviteit. Uitsluiting van schoolactiviteiten is daar mee in strijd. Een vrijwillige ouderbijdrage maakt dat scholen in staat zijn hun leerlingen iets extra’s te bieden, maar mag niet leiden tot uitsluiting van schoolactiviteiten. Het is van groot belang dat alle scholen hier duidelijke afspraken over maken, zodat de vrijwillige ouderbijdrage geen belemmering kan vormen bij de vrijheid van ouders om voor een school te kiezen die past bij hun opvatting over opvoeding, ontwikkeling en vorming. 

 

Michel Rog (1973) is sinds 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hij is woordvoerder Onderwijs en Maatschappelijke Diensttijd. Eerder werkte hij als leraar Maatschappijleer en bij de vakbond De Unie en was hij voorzitter van CNV Onderwijs. 

 

Wilt u ook in Onze School? Stuur een mail naar redactie@voo.nl 

Naar boven

Deel |