Home / Nieuws / Wethouder Alkmaar door de knieën voor openbaar onderwijs 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wethouder Alkmaar door de knieën voor openbaar onderwijs

1 juni 2017
Auteur: Michiel Jongewaard
News

De opgelaaide schoolstrijd in de Alkmaarse nieuwbouwwijk Vroonermeer lijkt te zijn geluwd. Ondanks eerdere afspraken wilde de wethouder alleen nieuwbouw voor de katholieke school. De gemeenteraad hield woord en dwong de wethouder om plaats te maken voor het openbaar onderwijs. Dat heeft nu eindelijk de kans om voet aan de grond te krijgen.

Voor bestuurder Jan Zijp van openbaar schoolbestuur Ronduit in Alkmaar is het een overwinning waarvoor de stichting hard heeft geknokt. Wethouder Elly Konijn (D66) bleek vorig jaar al toezeggingen voor een nieuw schoolgebouw te hebben gedaan aan het katholieke schoolbestuur, maar Zijp herinnerde de gemeenteraad aan het eerder genomen besluit om in de toekomstige Vroonermeer-Noord een openbare school te stichten. Dat besluit nam de raad in 2012, nadat in het zuidelijke deel van de nieuwbouwwijk al een samenwerkingsschool onder katholiek bestuur was gerealiseerd.


Openbare identiteit niet van de grond

Achteraf was die samenwerkingsschool een misser, vindt Jan Zijp. ‘Halfslachtige vormen van openbaar onderwijs die wettelijk niet goed zijn geregeld, wil ik niet meer. Anders loop ik straks opnieuw het moeras in. Zolang de overheid het niet goed regelt, wil ik gewoon een openbare school. Want wat een toestanden.’ Toen tien jaar geleden het zuidelijke deel van de Vroonermeer werd gebouwd, spraken openbaar schoolbestuur Ronduit en het katholieke bestuur SAKS met elkaar af dat zij een samenwerkingsschool zouden maken. Daarin moesten zowel de katholieke als openbare identiteit vorm krijgen. Dat kwam volgens Zijp nauwelijks van de grond, omdat het katholieke schoolbestuur het voor het zeggen heeft. ‘Alle kinderen werden bij de katholieke school ingeschreven en alle leerkrachten vallen onder het katholieke schoolbestuur. Het kon wettelijk niet anders. Maar daardoor lopen ook alle financiën volledig via het katholieke bestuur. Welke rol heb je dan nog als openbaar onderwijs?’


Weer met lege handen

Dus legde de gemeente in het huisvestingsplan 2013-2016 vast dat er een nieuwe openbare basisschool zou worden gebouwd in Vroonermeer-Noord. De bouw van de wijk liep vertraging op, waardoor de komst van de school eveneens werd uitgesteld. Tot vorig jaar, toen een begin werd gemaakt met de nieuwbouw. De nieuwe school kwam weer aan de orde, maar van een openbare school bleek tot Zijps verontwaardiging geen sprake te zijn. ‘De wethouder wilde het liefst de bestaande samenwerkingsschool van SAKS in een nieuw gebouw huisvesten, omdat het oude schoolgebouw niet voldoet. Daardoor zou er een school van zo’n 500 leerlingen komen, ongekend groot in deze omgeving. En de school die er net tien jaar staat, moet alweer worden gesloopt. Dat kost miljoenen. En het openbaar onderwijs zou met lege handen staan.’


Gemeenteraad drukt door

Zijp houdt de gemeenteraad aan de eerdere belofte en wil een openbare school in het noordelijke deel van de wijk. Daar zouden zo’n 250 tot 300 leerlingen komen wonen. Maar het katholieke bestuur betwijfelt of er wel zoveel leerlingen komen en wil dat hun eigen katholieke samenwerkingsschool een nieuw gebouw krijgt. Zijp: ‘De gemeenteraad was het daar gelukkig niet mee eens en wilde dat er in zo’n grote wijk ook openbaar onderwijs is. Uiteindelijk kwam de wethouder op haar besluit terug en wilde toch overleggen met de gemeenteraad. Ik heb aan de gemeenteraad voorlichting gegeven over het openbaar onderwijs en ons schoolbestuur en ik heb later nogmaals ingesproken in de raadsvergadering. Het CDA stribbelde aanvankelijk tegen, maar uiteindelijk besloot de raad begin dit jaar unaniem dat er in het nieuwe gebouw zowel katholiek als openbaar onderwijs komt.’


Zo blijft het moeizaam

Nu de afspraken in een convenant zijn vastgelegd, kan met de voorbereidingen voor de bouw worden begonnen. Ook de eerste woningen worden al gebouwd. Toch blijft het voor Zijp en openbaar schoolbestuur Ronduit een moeizame situatie. ‘Je kunt wel zeggen dat wij in 2019 in het gebouw mogen komen, maar ik heb nog helemaal geen leerlingen. Als je geen school hebt, hoe kun je die dan inschrijven? Toen de vraag werd gesteld op hoeveel lokalen we menen recht te hebben, heb ik gezegd dat wij de kans moeten krijgen om mee te groeien. Daarom wil ik per 1 augustus les kunnen geven in het bestaande gebouw van de katholieke school, anders kan ik nu geen nieuwe leerlingen aannemen. We weten dat er lokalen leeg staan, maar SAKS geeft dat niet toe en zegt gewoon: “Jij hebt geen leerlingen, dus waarom zou ik je een lokaal geven?”.’ Terwijl het dus nog steeds een flink politiek probleem blijft, houdt dat Zijp niet tegen. Aan een tafeltie op het bouwterrein heeft hij - in de open lucht - de eerste nieuwe leerlingen al ingeschreven.

 

Nog geen verruiming mogelijkheden samenwerkingsschool

De ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ laat nog op zich wachten. Met de wet worden de mogelijkheden verruimd om een samenwerkingsschool tot stand te brengen. Maar de Eerste Kamer plaatste begin dit jaar kanttekeningen bij het wetsvoorstel en vroeg om een advies van de Raad van State. Die oordeelde dat de wet op twee punten in strijd is met de Grondwet: door de wet zou een grote groep basisscholen in aanmerking komen voor de vorming van een samenwerkingsschool, zonder dat opheffing van deze scholen noodzakelijk is. Het tweede punt betreft het onderbrengen van samenwerkingsscholen onder openbare schoolbesturen. Ook daar ziet de Raad van State een grondwettelijk conflict, omdat ‘de overheid zich als bevoegd gezag van de samenwerkingsschool niet kan binden aan het bijzonder onderwijs zonder in strijd te komen met het neutraliteitsvereiste en het vereiste van algemene benoembaarheid van het personeel’.
De Eerste Kamer heeft nu de regering om een reactie gevraagd, maar die bevindt zich voorlopig in demissionaire toestand en het is de vraag hoe een toekomstig kabinet met het voorstel zal omgaan.Jan Zijp is bestuurder van Ronduit, het schoolbestuur in Alkmaar.

Foto Jan Jong

Wij zijn idealisten. U ook?

Bent u een idealist die wil kennismaken met de Vereniging Openbaar Onderwijs? Vraag dan het proeflidmaatschap aan voor een jaar, voor maar 15 euro. U abonneert zich dan op het magazine Onze School. Als welkomstgeschenk sturen wij u een mooi notitieboekje toe.

Neem een abonnement

 


Naar boven

Deel |