Home / Nieuws / Workshop activiteitenplan: de routekaart van de medezeggenschapsraad 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Workshop activiteitenplan: de routekaart van de medezeggenschapsraad

30 juni 2017
Auteur: Michiel Jongewaard
News

Voor een actieve medezeggenschapsraad is een activiteitenplan onmisbaar. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan uw medezeggenschapsraad hierbij op verschillende manieren op weg helpen.

Een medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan dat zelf de regie voert over zijn activiteiten. Dat is het beste te realiseren met een activiteitenplan, het jaarplan van de MR.

Belang

De medezeggenschapsraad praat mee over het beleid van de school en levert daarmee een bijdrage aan kwalitatief goed beleid. Een goede samenwerking tussen de MR en de directie is dus cruciaal. Je zou kunnen zeggen dat de medezeggenschapsraad en de schoolleiding samen op een tandem zitten, waarbij de directeur aan het stuur zit, omdat hij of zij zeggenschap heeft. De medezeggenschapsraad zit trapt mee, heeft medezeggenschap en legitimeert dat de directeur links- dan wel rechtsaf gaat door in te stemmen met beleid.

Dat lukt nog beter als er een routekaart is afgesproken: het activiteitenplan.

Het activiteitenplan is méér dan alleen een opsomming van vergaderdata met daarbij te bespreken onderwerpen. Bron voor het activiteitenplan is het jaarplan van de school. Hieruit haalt uw medezeggenschapsraad onderwerpen of thema’s die u in het komende schooljaar wilt bespreken. Het activiteitenplan volgt dus het jaarplan van de school en dat is een sterke combinatie. Als u het activiteitenplan vaststelt in samenspraak met de directie, is daarmee de medezeggenschap al voor een belangrijk deel geborgd.

Het document wordt compleet als u in het activiteitenplan ook beschrijft wat uw eigen rol is. Wat voor MR wilt u zijn? Welke doelstellingen streeft u na? Maar ook het huishoudelijk reglement en uw scholingswensen komen erin te staan.

Ten slotte beschrijft u de kosten die u denkt te gaan maken. Met deze verantwoording van kosten voldoet uw MR direct aan artikel 28 van de WMS. Het activiteitenplan wordt daarmee een compleet document dat de MR houvast geeft in haar functioneren.

Workshop

Wilt u een activiteitenplan samenstellen en kunt u daarbij hulp gebruiken? Organiseer dan samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een interactieve workshop. U gaat met uw voltallige MR aan de slag met het opzetten van het activiteitenplan op basis van het digitale VOO-model. U wordt tijdens de workshop van 2,5 uur begeleid door een ervaren adviseur van VOO. Aan het einde van de bijeenkomst heeft u activiteitenplan dat voor 50 procent klaar is.

Daarnaast ontstaat er in de bijeenkomst een actielijst. In overleg met de adviseur spreekt u een datum af waarop de actielijst is leeggewerkt en het concept activiteitenplan klaar is. Deze adviseur zal op het concept feedback geven.

Ervaringen

“Dit voegt werkelijk iets toe”.
“We hebben nu een helder overzicht van onze werkzaamheden als raad”.
“Wij groeien steeds meer in onze zelf-regie”.
“Wij gebruiken het activiteitenplan ook als introductiemateriaal voor nieuwe MR-leden”

Aanvragen

Neem contact op met adviseur Patrick Loeps, via 036 5331500 of scholing@voo.nl of vraag direct de MR Servicekaart aan op www.voo.nl/servicekaart. De begeleiding bestaat uit een telefonisch intakegesprek met alle betrokkenen, een bijeenkomst op uw school van ongeveer 2,5 uur en aanvullende feedback op het concept-activiteitenplan.

Naar boven

Deel |