Home / Nieuws / Zicht op passend onderwijs 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Zicht op passend onderwijs

21 mei 2019
Auteur:
News


De beleidslijnen voor passend onderwijs zullen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2020 uitgebreid worden geëvalueerd. In de achterliggende periode, vanaf augustus 2014, wordt passend onderwijs al uitgebreid gemonitord om de voortgang te bewaken.

Onlangs zijn een aantal artikelen verschenen waarin de focus wordt gelegd op een drietal voor passend onderwijs relevante thema’s.
De werking van zorgplicht in passend onderwijs, werken met het OPP en de bijlage bij de onderwijsovereenkomst en de positie van ouders in passend onderwijs. Het artikel waarin de positie van ouders in passend onderwijs wordt behandeld is m.b.t. medezeggenschap van belang.

De artikelen zijn vooral gebaseerd op kennis die in het kader van verschillende eerder uitgevoerde onderzoeken is vergaard. Artikelen over andere thema’s verschijnen naar verwachting later dit jaar. 
Het onderzoek maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gefinancierde onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs (2014-2020). Het rapport is op 19 april jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Naar boven

Deel |