Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
18 december 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Project Versterking Medezeggenschap gaat door in 2016

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie). Het project richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2014 ging het project van start en de einddatum was 1 januari 2016. Lees meer...

13 mei 2009 | | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

'Geef ons een openbare school'

In Barneveld is nog geen openbare vo-school. Ouders en lokale politiek vragen om openbaar onderwijs. Lees meer...

23 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Lees meer...

30 maart 2010 | Scholen | auteur: Inge Özertem

Advies: recht op drie dagen opvang per week

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert rapport Lees meer...

23 februari 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Albert Walsweer: Laat leerlingen praten

Gepraat in de klas is doorgaans niet wat leerkrachten voor ogen hebben. Dat is zonde, vindt onderwijscoach Albert Walsweer, discussie prikkelt kinderen om mee te doen. Tijdens zijn promotie onderzocht hij hoe docenten de dialoog in de klas kunnen stimuleren. Lees meer...

12 juli 2010 | MR | auteur: Janny Arends

Beleidsadviseurs VOO actief op WMS-congres

Congres 'Naar een professionele medezeggenschap'. Lees meer...

1 oktober 2009 | | auteur: Inge Özertem

Bijeenkomsten over bezuiniging op B&M

Het kabinet kort in de begroting voor 2010 een bedrag van 90 miljoen euro. Lees meer...

9 december 2010 | Ouders | auteur:

Borg schoolboeken eindelijk goed geregeld

Vereniging Openbaar Onderwijs blij met succes voor ouders en scholen Lees meer...

23 april 2009 | Scholen | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

Brochure 'over overblijven'

Een handreiking om een overblijfvisie te ontwikkelen, te herzien of aan te scherpen. Lees meer...

Naar boven