Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
20 november 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Eerste nieuwsbrief School!Week over kinderrechten

Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekenden. Daarom is nu de eerste nieuwsbrief van de School!Week 2015 verzonden. Kinderrechten zijn dit schooljaar het thema van de speciale themaweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees meer...

25 november 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreikingen voor goede medezeggenschap gepubliceerd

Het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’ heeft zes handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen over het vormgeven van goede medezeggenschap. De handreikingen zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer...

19 maart 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Lyceum mocht GMR-lid niet ontslaan

Het Stedelijk Lyceum in Enschede had GMR-voorzitter Kees Evers niet mogen ontslaan. De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt omdat het samenhing met Evers’ functioneren als GMR-lid. Lees meer...

2 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Wetsvoorstel Variawet geeft wijzigingen in WMS en bevoegdheden OPR

Het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so is in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Lees meer...

13 mei 2009 | | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

'Geef ons een openbare school'

In Barneveld is nog geen openbare vo-school. Ouders en lokale politiek vragen om openbaar onderwijs. Lees meer...

23 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

30 maart 2010 | Scholen | auteur: Inge Özertem

Advies: recht op drie dagen opvang per week

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert rapport Lees meer...

11 juni 2012 | Ouders | auteur: Erik Flentge

Ambities vmbo-ers worden gesmoord

Toelatingscode dreigt toegang tot havo te blokkeren. Lees meer...

2 april 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Aprilnummer magazine School! met verslag School!Week

Het aprilnummer van magazine School! is vlak voor het Paasweekend verschenen. Hierin wordt onder meer uitgebreid verslag gedaan van de campagneweek voor het openbaar onderwijs: de School!Week. Lees meer...

12 juli 2010 | MR | auteur: Janny Arends

Beleidsadviseurs VOO actief op WMS-congres

Congres 'Naar een professionele medezeggenschap'. Lees meer...

Naar boven