Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
19 maart 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Lyceum mocht GMR-lid niet ontslaan

Het Stedelijk Lyceum in Enschede had GMR-voorzitter Kees Evers niet mogen ontslaan. De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt omdat het samenhing met Evers’ functioneren als GMR-lid. Lees meer...

18 december 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Project Versterking Medezeggenschap gaat door in 2016

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie). Het project richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2014 ging het project van start en de einddatum was 1 januari 2016. Lees meer...

13 mei 2009 | | auteur: Vereniging Openbaar Onderwijs

'Geef ons een openbare school'

In Barneveld is nog geen openbare vo-school. Ouders en lokale politiek vragen om openbaar onderwijs. Lees meer...

23 maart 2009 | Ouders | auteur:

Aandacht voor actieve ouders op school

De Vereniging Openbaar Onderwijs zoekt samenwerking met onderwijsorganisaties om ouderbetrokkenheid te vergroten. Lees meer...

30 maart 2010 | Scholen | auteur: Inge Özertem

Advies: recht op drie dagen opvang per week

Taskforce Kinderopvang/Onderwijs presenteert rapport Lees meer...

11 juni 2012 | Ouders | auteur: Erik Flentge

Ambities vmbo-ers worden gesmoord

Toelatingscode dreigt toegang tot havo te blokkeren. Lees meer...

2 april 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Aprilnummer magazine School! met verslag School!Week

Het aprilnummer van magazine School! is vlak voor het Paasweekend verschenen. Hierin wordt onder meer uitgebreid verslag gedaan van de campagneweek voor het openbaar onderwijs: de School!Week. Lees meer...

12 juli 2010 | MR | auteur: Janny Arends

Beleidsadviseurs VOO actief op WMS-congres

Congres 'Naar een professionele medezeggenschap'. Lees meer...

1 oktober 2009 | | auteur: Inge Özertem

Bijeenkomsten over bezuiniging op B&M

Het kabinet kort in de begroting voor 2010 een bedrag van 90 miljoen euro. Lees meer...

9 december 2010 | Ouders | auteur:

Borg schoolboeken eindelijk goed geregeld

Vereniging Openbaar Onderwijs blij met succes voor ouders en scholen Lees meer...

Naar boven