Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
2 juli 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Geen kind tussen wal en schip

Komend schooljaar begint op alle scholen 'passend onderwijs', waardoor scholen vanaf 1 augustus een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij dan verplicht zijn om een passende plek te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer...

2 juli 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

‘Al voor augustus handelen naar regels passend onderwijs’

Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 roept de scholen op om nu al te handelen naar de regels van passend onderwijs, hoewel die officieel pas per 1 augustus in werking treden. Zijn collega Loes Ypma van de PvdA zegt dat ouders zich bij haar kunnen melden als kinderen op scholen worden geweigerd. Lees meer...

1 juli 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

WMS-Congres Medezeggenschap: sterker, beter, passend

Op woensdag 12 november 2014 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Lees meer...

1 juli 2014 | MR | auteur: Janny Arends

MR gaat over eigen reglement

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over wie het medezeggenschapsreglement goedkeurt: de MR of de GMR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat iedere MR zijn eigen reglement goedkeurt. Jurisprudentie hierover ontbrak tot nu toe. De PO-raad onderschrijft het standpunt van de VOO. Lees meer...

30 juni 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

VOO: Informeer ouders en MR beter over passend onderwijs

Ouders en medezeggenschapsraden moeten meer worden betrokken bij wat passend onderwijs komend schooljaar voor hen gaat betekenen. Dat schrijft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert vandaag over het plan van aanpak voor de verdere invoering van passend onderwijs. Lees meer...

27 juni 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Zomernummer magazine School! over openbaar onderwijs

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over krimp en samenwerking. Andere onderwerpen die worden belicht, zijn het tegengaan van segregatie en stages voor ‘illegale’ leerlingen uit het beroepsgerichte vmbo en praktijkonderwijs. Lees meer...

26 juni 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Krimpadvies aan Tweede Kamer: snel maatregelen nemen!

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB dringen in een gezamenlijke brief aan de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer aan op wijzigingen in wet- en regelgeving om samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in krimpgebieden te bevorderen. Lees meer...

20 juni 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Geschillencommissie passend onderwijs eerder van start

Op verzoek van het ministerie van OCW biedt de Geschillencommissie passend onderwijs de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer passend onderwijs wordt ingevoerd, ad hoc geschillen te behandelen die er nu al zijn. Het gaat hierbij om geschillen over de toelating van een leerling met een extra ondersteuningsvraag tot het po, vo of (v)so. Lees meer...

16 juni 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO geeft aanbevelingen op wetsvoorstel versterking medezeggenschap

Sinds enige tijd gebruikt het ministerie internetconsultaties om reacties op wetsvoorstellen te verzamelen. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft gereageerd op een aantal voorgestelde maatregelen met betrekking tot de medezeggenschap. Lees meer...

12 juni 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Voorstellen vereenvoudiging samenwerkingsscholen nog onvoldoende

De voorstellen om het makkelijker te maken een samenwerkingsschool te vormen zijn onvoldoende. Dat concludeert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) naar aanleiding van een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) over krimp en samenwerkingsscholen. Lees meer...

Naar boven