Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
2 september 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

WMS-Congres Medezeggenschap: Ambitie en versterking

Op woensdag 11 november 2015 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen. Lees meer...

2 september 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuwe brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk. Lees meer...

2 september 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Ondernemingskamer vernietigt uitspraak geschillencommissie

De Ondernemingskamer heeft een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) vernietigd. De kamer vond dat de LCG bij de uitspraak onvoldoende rekening had gehouden met de algemene rechtbeginselen. Lees meer...

2 september 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Schoolbestuur opnieuw in ongelijk bij Ondernemingskamer

Een schoolbestuur is terecht in het ongelijk gesteld bij een geschil over een scholenfusie. Tot dat oordeel komt de Ondernemingskamer, die de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) bevestigde. Lees meer...

2 september 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Ondersteuningsplanraad krijgt inspraak bij faciliteitenregeling

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is per 1 augustus aangepast. De wijzigingen vloeien voort uit de Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so, en uit de Wet ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Lees meer...

17 augustus 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Masterclass MR en fusie

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert daarom een masterclass MR en FUSIE voor medezeggenschapsraden. Lees meer...

7 juli 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt, dan is het nu tijd om die te melden. Lees meer...

6 juli 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Meerderheid VO-scholen wil alsnog toetsscores zien

Het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs neemt geen genoegen met het schooladvies van de basisschool. Zij vragen toch om aanvullende toetsscores. Dat blijkt uit een enquĂȘte van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onder 500 ouders en leerkrachten. Daarmee gaan de scholen in tegen de beleidswijziging dat voortaan het schooladvies doorslaggevend is. Lees meer...

2 juli 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreiking over klachten tegen de MR

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over klachten tegen de medezeggenschapsraad (MR). De vraagsteller is vaak niet tevreden over de communicatie of over een genomen besluit door de MR. In een nieuwe handreiking voor leden wordt uitgelegd of een klacht tegen de MR mogelijk is. Lees meer...

2 juli 2015 | MR | auteur: Janny Arends

MR heeft actieve rol bij sociale veiligheid

Op 1 augustus treedt de Wet sociale veiligheid op scholen in werking. Schoolbesturen moeten dan voor sociale veiligheid in hun scholen zorgen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Lees meer...

Naar boven