Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
16 juni 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO: maak centrale regeling voor chronisch zieke kinderen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat er na de zomervakantie een eenduidige centrale regeling komt voor kinderen van chronisch zieke kinderen in het reguliere onderwijs. Er dreigen nu veel kinderen en scholen tussen wal en schip te vallen. Dat heeft de VOO bepleit in een brief aan de Tweede Kamerleden en staatssecretaris Sander Dekker (OCW). Lees meer...

16 juni 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Stel minimumeisen aan toegankelijkheid nieuwe school

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam en innovatiebureau Kennisland geen minimumeisen eisen stellen aan de toegankelijkheid van nieuwe scholen. Amsterdammers kunnen daar via de website Onze Nieuwe School idee├źn voor aanleveren. Lees meer...

21 mei 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Overzicht voor MR van relevante artikelen uit cao PO

De helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen van MR-leden over de gevolgen van de nieuwe cao PO. De wijzigingen hebben consequenties voor de medezeggenschapsraad, want voor flink wat beleidszaken is instemming van de personeelsgeleding vereist. Lees meer...

20 mei 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Meinummer magazine School! is uit

Het nieuwe nummer van magazine School! van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB verschijnt op donderdag 21 mei. Lees meer...

20 mei 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO kritisch over nieuw convenant sponsoring

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is kritisch over het nieuwe convenant sponsoring. In een brief aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA laat de VOO weten dat van een breed gedragen convenant, zoals staatssecretaris Sander Dekker stelt, geen sprake kan zijn. Lees meer...

20 mei 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Commissie behandelt 25 geschillen in 2014

In 2014 werden er 25 geschillen tussen schoolbesturen en medezeggenschapsraden behandeld door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Dat komt overeen met voorgaande jaren, waarin het aantal schommelde tussen 25 en 30 behandelde geschillen. Lees meer...

20 mei 2015 | MR | auteur: Rein Dijk

Invloed van MR op tussenschoolse opvang

De helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over de organisatie van de tussenschoolse opvang in het primair onderwijs. Vanaf 1 augustus 2006 is het bevoegd gezag van iedere basisschool in Nederland verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang. Lees meer...

19 mei 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Landelijke Ouderraad wordt Ouders & Onderwijs

De Landelijke Ouderraad gaat verder onder de nieuwe naam Ouders & Onderwijs. Lees meer...

11 mei 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Profileer uw openbare school met mensenrechteneducatie

Met mensenrechteneducatie kunt u de positionering van uw openbare school verbeteren. Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB bieden gratis workshops aan. Lees meer...

23 april 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Congres VOO buigt zich over het schooladvies

Basisscholen geven minder gemengde schooladviezen, waardoor kinderen in het voortgezet onderwijs minder kans hebben om op te stromen naar een hoger niveau. Hoofdinspecteur Arnold Jonk vindt dit een zorgelijke ontwikkeling, zo bleek tijdens het VOO-congres in Amersfoort. Lees meer...

Naar boven