Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
9 maart 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Hulp bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Scholen die onderwijs geven aan kinderen van vluchtelingen krijgen niet alleen te maken met nieuwe kinderen, maar ook met kinderen die andere behoeften hebben. Om leerkrachten daarbij te helpen is er een nieuwe brochure gemaakt. Lees meer...

8 maart 2016 | Scholen | auteur: Flora Breemer

Gratis workshops in Week van het openbaar onderwijs

Van 21 tot en met 24 maart is het de week van het openbaar onderwijs. Overal in het land laten openbare scholen onder het motto ‘Ik ben welkom’ aan hun omgeving zien waar het openbaar onderwijs voor staat. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft gratis workshops weg aan openbare scholen. Doet uw school ook mee? Lees meer...

23 februari 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Albert Walsweer: Laat leerlingen praten

Gepraat in de klas is doorgaans niet wat leerkrachten voor ogen hebben. Dat is zonde, vindt onderwijscoach Albert Walsweer, discussie prikkelt kinderen om mee te doen. Tijdens zijn promotie onderzocht hij hoe docenten de dialoog in de klas kunnen stimuleren. Lees meer...

10 februari 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Groeiende hulpvraag bij medezeggenschap passend onderwijs

In januari 2016 werden al door 40 ondersteuningsplanraden (OPR’en) in samenwerkingsverbanden en door MR-en van o.a. cluster-2-instellingen ondersteuningsaanvragen ingediend. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) luidt de noodklok, nu de beschikbare middelen voor 2016 in februari al vrijwel volledig zijn benut. Lees meer...

19 januari 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Project Versterking Medezeggenschap gaat door!

Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking Medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. Lees meer...

14 januari 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Dekkers voorstel voor meer nieuwe scholen is risicovol

Lees meer...

13 januari 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Flora Breemer

Op 23 maart conferentie Openbaar onderwijs verbindt

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB organiseren in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’. De conferentie is midden in de School!Week 2016, op woensdagmiddag 23 maart in Arnhem. VOO en VOS/ABB organiseren de conferentie met pabo’s die het Diploma openbaar onderwijs aanbieden. Lees meer...

18 december 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht

Op het WMS congres 2015 is een herziene uitgave van de publicatie ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ gepresenteerd. De uitgave bevat een artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Lees meer...

18 december 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Project Versterking Medezeggenschap gaat door in 2016

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie). Het project richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2014 ging het project van start en de einddatum was 1 januari 2016. Lees meer...

15 december 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

VOO bepleit meldpunt passend onderwijs voor ouders

Er moet een meldpunt passend onderwijs bij de inspectie komen voor ouders die problemen ondervinden met de plaatsing van hun kind op school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. De inspectie kan samenwerkingsverbanden en schoolbesturen vervolgens aanspreken op hun zorgplicht, wanneer er niet snel een passende plek wordt gevonden. Lees meer...

Naar boven