Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
10 september 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Schoolreisjes naar pretparken onder druk

Volgens de Telegraaf schrappen steeds meer basisscholen hun schoolreisjes. Met de hele klas een pretpark bezoeken is te duur en bovendien overbodig omdat kinderen al met hun ouders dit soort parken bezoeken. In het artikel komt ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aan het woord. De VOO vindt schoolreizen nog steeds de moeite waard, omdat kinderen ervan leren én omdat ze vaak ontzettend leuk zijn. Lees meer...

10 september 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuwe VOO-brochure voor de MR

De nieuwe VOO-brochure voor medezeggenschapsraden is verschenen, met daarin alle cursussen en ondersteuningssmogelijkheden voor MR-leden en schoolleiders. Alle scholen in Nederland krijgen de brochure volgende week toegestuurd. Leden van de VOO krijgen 15 procent korting op alle cursussen en kunnen gratis gebruikmaken van de telefonische helpdesk. Lees meer...

9 september 2014 | MR | auteur: Janny Arends

VOO actief in Project Versterking medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs werkt mee aan de totstandkoming van nieuwe handleidingen voor het verbeteren van de medezeggenschap. Deze handleidingen worden geschreven in het kader van het project Versterking medezeggenschap. Lees meer...

9 september 2014 | MR | auteur: Janny Arends

OPR krijgt gelijk van geschillencommissie

Voor het eerst heeft de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) uitspraak gedaan over een geschil tussen een ondersteuningsplanraad (OPR) en het samenwerkingsverband. Volgens de commissie heeft de OPR in redelijkheid instemming aan het ondersteuningsplan kunnen onthouden. Lees meer...

1 september 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Cursus voor startende MR-leden

Ben je nieuw in de medezeggenschapsraad? In mei en juni organiseert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wegens grote belangstelling extra bijeenkomsten MR-Start. Tijdens de bijeenkomst leer je in één avond de rechten en plichten van de MR kennen. Lees meer...

2 juli 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Geen kind tussen wal en schip

Komend schooljaar begint op alle scholen 'passend onderwijs', waardoor scholen vanaf 1 augustus een zorgplicht hebben. Dat betekent dat zij dan verplicht zijn om een passende plek te vinden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer...

2 juli 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

‘Al voor augustus handelen naar regels passend onderwijs’

Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 roept de scholen op om nu al te handelen naar de regels van passend onderwijs, hoewel die officieel pas per 1 augustus in werking treden. Zijn collega Loes Ypma van de PvdA zegt dat ouders zich bij haar kunnen melden als kinderen op scholen worden geweigerd. Lees meer...

1 juli 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

WMS-Congres Medezeggenschap: sterker, beter, passend

Op woensdag 12 november 2014 vindt het WMS-congres plaats in de Reehorst in Ede. Het congres over medezeggenschap wordt georganiseerd door de stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Lees meer...

1 juli 2014 | MR | auteur: Janny Arends

MR gaat over eigen reglement

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over wie het medezeggenschapsreglement goedkeurt: de MR of de GMR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat iedere MR zijn eigen reglement goedkeurt. Jurisprudentie hierover ontbrak tot nu toe. De PO-raad onderschrijft het standpunt van de VOO. Lees meer...

30 juni 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

VOO: Informeer ouders en MR beter over passend onderwijs

Ouders en medezeggenschapsraden moeten meer worden betrokken bij wat passend onderwijs komend schooljaar voor hen gaat betekenen. Dat schrijft de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. Die debatteert vandaag over het plan van aanpak voor de verdere invoering van passend onderwijs. Lees meer...

Naar boven