Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
3 april 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Magazine School! over toekomstig onderwijsbestel

Het aprilnummer van magazine School! gaat onder andere over de toekomst van het Nederlandse onderwijsbestel. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) willen op basis van het concept ‘School!’ naar een bestel zonder denominaties. Lees meer...

3 april 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Geen landelijk maximum klassengrootte scholen

Scholen mogen zelf blijven bepalen hoeveel leerlingen er in een klas zitten. Een burgerinitiatief om de Tweede Kamer zich te laten buigen over de kwestie leidt niet tot een landelijke norm. Lees meer...

2 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Regioconferenties voor medezeggenschapsraden

De VOO organiseert in mei en juni vier regionale medezeggenschapsconferenties. Medezeggenschapsraden en GMR'en in het primair en voortgezet onderwijs kunnen deelnemen aan de conferenties. Tijdens het plenaire deel wordt informatie gegeven over de komende aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Aansluitend zijn er twee workshoprondes. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Brochure voor MR voortgezet onderwijs

Het Ministerie van OCW heeft een brochure uitgebacht over schoolkosten en onderwijstijd. De brochure is bedoeld voor ouders en leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR) in het voortgezet onderwijs en geeft een toelichting op de rol van de MR met betrekking tot schoolkosten en onderwijstijd. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

MR gaat zelf over samenstelling

Behalve het minimumaantal van twee ouders en twee personeelsleden bestaan er geen wettelijke eisen voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Staatssecretaris stelt aanpassing WMS in vooruitzicht

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW een aantal verbeteringen voor medezeggenschapsraden in het vooruitzicht. Een van de maatregelen is dat het scholingsbudget voortaan direct naar de medezeggenschapsraad gaat. Nu krijgen schoolbesturen deze middelen nog en kunnen zij dit beschikbaar stellen aan de MR. Lees meer...

1 april 2014 | MR | auteur: Marieke Boon

Scholen moeten ouders informeren over passend onderwijs

Scholen moeten uiterlijk begin mei het team, de ouders en specifiek de ouders van huidige rugzakleerlingen informeren over de uitvoering van passend onderwijs in komend schooljaar. Dat zegt het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, waarvan de Vereniging Openbaar Onderwijs projectleider is. Lees meer...

26 maart 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Internationale cursus overblijven in Groningen

In Groningen volgden overblijfmedewerkers van een internationale schoolafdeling een cursus verantwoord overblijven op school. De training werd gegeven in het Engels en werd verzorgd door de Vereniging Openbaar Onderwijs. Lees meer...

25 maart 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Lerarenbeurs aanvragen kan weer vanaf 1 april

Het is vanaf 1 april weer mogelijk een Lerarenbeurs aan te vragen. De inschrijftermijn loopt tot en met 31 mei. De beurs is bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen. Ze kunnen de Lerarenbeurs gebruiken om (een deel van de) kosten van hun studie te dekken. Lees meer...

25 maart 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

School!Week boordevol activiteiten groot succes!

Scholen in het hele land hebben van maandag tot en met vrijdag laten zien dat de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van levensbelang zijn voor een in alle opzichten gezonde samenleving. Lees meer...

Naar boven