Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
7 juni 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Voorstel om leraren minder les te laten geven

De Tweede Kamer spreekt zich vandaag uit over een voorstel om het aantal lesuren voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs te verlagen. Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Loes Ypma (PvdA) dienen dit voorstel vandaag in. Hierdoor krijgen docenten meer tijd om lessen voor te bereiden om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren. Lees meer...

7 juni 2016 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Kamer wil meer geld voor asielzoekerskinderen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de motie van Rick Grashoff (GroenLinks) om basisscholen ook in het tweede jaar extra geld te geven voor onderwijs aan asielzoekerskinderen. Het extra geld is vooral bedoeld voor taalonderwijs. Lees meer...

7 juni 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Instemmingsrecht op begroting is verstandig

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt het verstandig om de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting. Dat heeft de VOO laten weten in een bijdrage aan de internetconsultatie die hierover is gehouden. Lees meer...

1 juni 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Wetsvoorstel versterking bestuurskracht naar Eerste Kamer

Volgende week dinsdag spreekt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel versterking bestuurskracht, waarin een aantal belangrijke wijzigingen voor de medezeggenschap staan. Lees meer...

31 mei 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Teamtrainingen voor schoolteams in primair onderwijs

Wanneer je werkzaam bent in het onderwijs is het belangrijk om je kennis op peil te houden. De VOO biedt een uitgebreid professionaliseringsaanbod voor schoolteams. Zo krijg je nieuwe inspiratie, kennis en visie voor het nieuwe schooljaar. In de nieuwe brochure Teamtrainingen die deze week naar alle basisscholen wordt verzonden, vindt u meer informatie. Lees meer...

30 mei 2016 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Lees het juninummer van magazine Onze School

In het juninummer van magazine Onze School is er ruimschoots aandacht voor de Staat van het Onderwijs, het onderwijsverslag van de inspectie. Dat zorgde voor flinke media-aandacht toen bleek dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Hoofdinspecteur Arnold Jonk geeft daarom een uitgebreide toelichting. In de rubriek Wetenschap gaat onderzoeker Louise Elffers dieper in op de effecten en pleit zij voor een bredere onderbouw in het voortgezet onderwijs. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Aantal geschillen WMS blijft in 2015 gelijk

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed in 2015 uitspraak in 13 medezeggenschapsgeschillen. Het aantal uitspraken is daarmee ongeveer gelijk gebleven aan het aantal uitspraken in voorgaande jaren. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

MR instemmingsrecht bij begroting? Geef uw mening!

U kunt tot 6 juni reageren op een internetconsultatie over de mogelijkheid medezeggenschapsraden instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting te geven. Lees meer...

19 mei 2016 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Tijd voor jaarverslag over 2015

De Wet medezeggenschap scholen (WMS) is duidelijk: in artikel 8, lid 2, onder c staat dat de (G)MR het jaarverslag voor 1 juli ter informatie ontvangt. Het bevoegd gezag dient dus voor de zomervakantie het jaarverslag aan de GMR aan te bieden. Lees meer...

13 mei 2016 | MR | auteur: Janny Arends

Hoe uw MR de achterban kan betrekken

In de vorige Themabrief MR werden tips gegeven over hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban kan informeren. In de Themabrief van mei presenteren we een aantal voorbeelden hoe de medezeggenschapsraad zijn achterban actief bij zijn werkzaamheden kan betrekken. Lees meer...

Naar boven