Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
19 maart 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Lyceum mocht GMR-lid niet ontslaan

Het Stedelijk Lyceum in Enschede had GMR-voorzitter Kees Evers niet mogen ontslaan. De Centrale Raad van Beroep heeft het ontslag ongedaan gemaakt omdat het samenhing met Evers’ functioneren als GMR-lid. Lees meer...

16 maart 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

SP start onderzoek onder vmbo-docenten

Tweede Kamerlid Tjitske Siderius (SP) start een onderzoek onder vmbo- leraren over de aangekondigde veranderingen in het vmbo. Dit voorjaar komt het kabinet met een vmbo-wet. In plaats van 35 beroepsgerichte vakken wordt teruggegaan naar 10 beroepsgerichte profielen met daarin algemeen vormende vakken, een rekentoets, een vrij deel en praktijkgerichte keuzevakken. Lees meer...

11 maart 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Congres: Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Op woensdag 22 april vindt in Amersfoort het VOO-congres 'Overgang van primair naar voortgezet onderwijs' plaats. Tijdens het congres wordt de documentaire Citostress van Ingeborg Jansen vertoond, is er debat met onder anderen hoofdinspecteur Arnold Jonk en kunt u deelnemen aan verschillende workshops. Lees meer...

23 februari 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Medezeggenschap Oost-Groningen op de schop

In Oost-Groningen staat een grote verandering op stapel. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) reorganiseert de bovenschoolse medezeggenschap en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) begeleidt hen daarin. Lees meer...

17 februari 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Voorlichtingsbijeenkomst voor (G)MR over CAO PO

De VOO organiseert vier voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de nieuwe cao voor het primair onderwijs. Lees meer...

16 februari 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Hoge ouderbijdrage drempel voor sommige ouders

De toegankelijkheid van het onderwijs is in geding als scholen een hoge vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dat stellen Tweede Kamerleden van PvdA en SP in Kamervragen aan staatssecretaris Sander Dekker. Aanleiding is het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit blijkt dat 11 procent van de scholen een 'hoge tot zeer hoge' ouderbijdrage vraagt. Lees meer...

13 februari 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreiking medezeggenschap IKC

De helpdesk van de VOO krijgt veel vragen over het vormgeven van de medezeggenschap in een integraal kindcentrum. Onlangs is een brochure verschenen die drie modellen bevat om de MR van een school en de OC (oudercommissie) van de opvang te integreren. Lees meer...

13 februari 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

GMR: enquête passend onderwijs onder MR-en

Wat is de stand van zaken in de scholen in het kader van passend onderwijs? Een GMR van een schoolbestuur met meer dan 30 basisscholen wil dat graag weten en ontwikkelde een enquête die nu voor iedereen beschikbaar is. Lees meer...

6 februari 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Magazine School! komt uit met School!Week-special

Het februarinummer van magazine School!, dat op 12 februari verschijnt, bevat als extra een special over de komende actie School!Week. Tien pagina’s inspiratie! Daarnaast in dit extra dikke nummer veel reportages over actuele onderwerpen. Lees meer...

14 januari 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Innovatie sleutelwoord tijdens studiedag openbaar onderwijs in Venlo

Leerkrachten moeten meer aandacht hebben voor de talenten van kinderen en hen juist daarin stimuleren. Innovatie is daarbij sleutelwoord. Dat betoogde Jef Staes tijdens de opening van de personeelsdag van openbaar schoolbestuur AkkoordPO in Venlo, die samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB werd georganiseerd. Lees meer...

Naar boven