Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
26 juni 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Krimpadvies aan Tweede Kamer: snel maatregelen nemen!

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB dringen in een gezamenlijke brief aan de vaste commissie voor OCW van de Tweede Kamer aan op wijzigingen in wet- en regelgeving om samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in krimpgebieden te bevorderen. Lees meer...

20 juni 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Geschillencommissie passend onderwijs eerder van start

Op verzoek van het ministerie van OCW biedt de Geschillencommissie passend onderwijs de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer passend onderwijs wordt ingevoerd, ad hoc geschillen te behandelen die er nu al zijn. Het gaat hierbij om geschillen over de toelating van een leerling met een extra ondersteuningsvraag tot het po, vo of (v)so. Lees meer...

16 juni 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO geeft aanbevelingen op wetsvoorstel versterking medezeggenschap

Sinds enige tijd gebruikt het ministerie internetconsultaties om reacties op wetsvoorstellen te verzamelen. De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft gereageerd op een aantal voorgestelde maatregelen met betrekking tot de medezeggenschap. Lees meer...

12 juni 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Voorstellen vereenvoudiging samenwerkingsscholen nog onvoldoende

De voorstellen om het makkelijker te maken een samenwerkingsschool te vormen zijn onvoldoende. Dat concludeert de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) naar aanleiding van een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) over krimp en samenwerkingsscholen. Lees meer...

12 juni 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Jaap Dronkers stopt met scholenlijstjes

Professor Jaap Dronkers van Maastricht University is bijna 70 en stopt daarom met het maken van schoolcijferlijsten. Dat heeft hij in een afscheidsbrief laten weten. Lees meer...

29 mei 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Bijbel en Koran niet verplicht op leeslijst

De Bijbel en Koran moeten niet verplicht op de leeslijst worden gezet in het voortgezet onderwijs. Dat vindt een meerderheid van de reagerende luisteraars van het discussieprogramma Stand.NL op radio 1. De Vereniging Openbaar Onderwijs liet in de uitzending weten niets te zien in een verplichting. Lees meer...

26 mei 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Regels voor samenwerkingsscholen vereenvoudigd

De ministerraad heeft ingestemd met een vereenvoudiging van de regels voor samenwerkingsscholen. Openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze op omvallen staan. Lees meer...

21 mei 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Kwaliteit en krimp in meinummer magazine School!

Magazine School! besteedt in het meinummer onder andere aandacht aan een initiatief van het openbaar onderwijs in krimpregio Oost-Groningen om met 12 nieuwe leerkrachten een kwaliteitspool op te zetten. Lees meer...

21 mei 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Kamer steunt motie voor toezicht op medezeggenschap

De Inspectie van het Onderwijs moet toezien op een goede medezeggenschap op scholen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die daarvoor een motie aannam van Paul van Meenen. Lees meer...

20 mei 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Staatssecretaris Dekker overweegt geschilregeling bij initiatiefrecht

In een brief aan de Tweede Kamer over krimp oppert staatssecretaris Sander Dekker de mogelijkheid om het reeds bestaande initiatiefrecht van een MR aan te vullen met een geschilregeling. Tot nu toe was dit niet mogelijk. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is voor deze uitbreiding. Lees meer...

Naar boven