Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
18 december 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht

Op het WMS congres 2015 is een herziene uitgave van de publicatie ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ gepresenteerd. De uitgave bevat een artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Lees meer...

18 december 2015 | MR | auteur: Janny Arends

Project Versterking Medezeggenschap gaat door in 2016

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de leerlingenorganisatie). Het project richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Eind 2014 ging het project van start en de einddatum was 1 januari 2016. Lees meer...

15 december 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

VOO bepleit meldpunt passend onderwijs voor ouders

Er moet een meldpunt passend onderwijs bij de inspectie komen voor ouders die problemen ondervinden met de plaatsing van hun kind op school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer. De inspectie kan samenwerkingsverbanden en schoolbesturen vervolgens aanspreken op hun zorgplicht, wanneer er niet snel een passende plek wordt gevonden. Lees meer...

8 december 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

MR moet instemmingsrecht krijgen bij sluiting school

Bij sluiting van een school moet de medezeggenschapsraad het recht krijgen om wel of niet in te stemmen. Daarvoor heeft Paul van Meenen (D66) gepleit tijdens overleg in de Tweede Kamer. Dit is in lijn met het pleidooi dat de Vereniging Openbaar Onderwijs eerder deed in een brief aan de Kamer. Lees meer...

4 december 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Geen extra kosten voor ouders bij invoering continurooster

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen van ouders en oudergeledingen in de MR en GMR van basisscholen over de kosten voor ouders bij invoering van een continurooster. Lees meer...

18 november 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

VOO-bureau geopend op nieuwe locatie

Het bureau van de Vereniging Openbaar Onderwijs is geopend in het nieuwe pand in Almere. Ook de helpdesk voor leden is weer bereikbaar. Lees meer...

16 november 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Voor het openbaar onderwijs: Onze School

Met trots presenteert de Vereniging Openbaar Onderwijs het eerste nummer van Onze School, het nieuwe magazine van het openbaar onderwijs. Informatief, leuk, verdiepend, eerlijk, en af en toe eigenwijs. Met aandacht voor wat u in het openbaar onderwijs interesseert. Én bedoeld als verrijkende en nuttige informatie voor de leerkrachten en ouders op school. Lees meer...

4 november 2015 | MR | auteur: Rein Dijk

Medezeggenschap en draagvlak: een gouden, maar kwetsbaar koppel

Via WhatsApp of de schoolwebsite kunnen medezeggenschapsraden in een voortdurende verbinding staan met de ouders en teamleden. Je bereikt dan meer mensen dan alleen de usual suspects en zo groeit het draagvlak voor te nemen besluiten. Lees meer...

2 november 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Onderwijscafé in Zuidwolde

Schoolbestuur Wolderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren op drie november een Onderwijscafé over de waarden van het openbaar onderwijs. Alle ouders, leerkrachten en belangstellenden van Wolderwijs zijn welkom op obs Het Groene Hart in Zuidwolde. Lees meer...

17 september 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Nieuw VOO-magazine heet Onze School

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt in november met een nieuw magazine voor het openbaar onderwijs: Onze School. Het nieuwe blad wordt gratis verstuurd aan alle leden van de VOO. Lees meer...

Naar boven