Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
7 juli 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Meld problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs

Ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt, dan is het nu tijd om die te melden. Lees meer...

6 juli 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Meerderheid VO-scholen wil alsnog toetsscores zien

Het merendeel van de scholen in het voortgezet onderwijs neemt geen genoegen met het schooladvies van de basisschool. Zij vragen toch om aanvullende toetsscores. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onder 500 ouders en leerkrachten. Daarmee gaan de scholen in tegen de beleidswijziging dat voortaan het schooladvies doorslaggevend is. Lees meer...

2 juli 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreiking over klachten tegen de MR

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over klachten tegen de medezeggenschapsraad (MR). De vraagsteller is vaak niet tevreden over de communicatie of over een genomen besluit door de MR. In een nieuwe handreiking voor leden wordt uitgelegd of een klacht tegen de MR mogelijk is. Lees meer...

2 juli 2015 | MR | auteur: Janny Arends

MR heeft actieve rol bij sociale veiligheid

Op 1 augustus treedt de Wet sociale veiligheid op scholen in werking. Schoolbesturen moeten dan voor sociale veiligheid in hun scholen zorgen. Ze mogen zelf weten hoe ze dat doen. Lees meer...

1 juli 2015 | MR | auteur:

Samenwerkingsverband krijgt verantwoordelijkheid voor leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

Ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) gaan onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs vallen. Daarmee worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben. Lees meer...

1 juli 2015 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Positie ouders bij fusie of sluiting

Schoolbesturen worden geconfronteerd met de gevolgen van demografische krimp en het feit dat steeds meer ouders met hun kinderen in steden wonen. Samen met andere betrokkenen moeten de besturen inspelen op leerlingendaling en maatregelen nemen om voldoende onderwijs van goede kwaliteit te kunnen bieden. Schoolbesturen staan daarbij voor moeilijke keuzes: welke school blijft open en welke school kan beter sluiten? De schoolbesturen zijn verantwoordelijk, zij moeten beslissen. Lees meer...

25 juni 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Magazine School! biedt verfrissende blik op artikel 23

Het zomernummer van magazine School! gaat onder andere over de vraag of het huidige duale bestel op grond van artikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog wel houdbaar is. Lees meer...

24 juni 2015 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Leden steunen zelfstandige VOO

De leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) hebben hun steun uitgesproken voor een toekomstplan waarin de VOO als zelfstandige en onafhankelijke organisatie doorgaat. Lees meer...

16 juni 2015 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

VOO: maak centrale regeling voor chronisch zieke kinderen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wil dat er na de zomervakantie een eenduidige centrale regeling komt voor kinderen van chronisch zieke kinderen in het reguliere onderwijs. Er dreigen nu veel kinderen en scholen tussen wal en schip te vallen. Dat heeft de VOO bepleit in een brief aan de Tweede Kamerleden en staatssecretaris Sander Dekker (OCW). Lees meer...

16 juni 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Stel minimumeisen aan toegankelijkheid nieuwe school

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam en innovatiebureau Kennisland geen minimumeisen eisen stellen aan de toegankelijkheid van nieuwe scholen. Amsterdammers kunnen daar via de website Onze Nieuwe School ideeën voor aanleveren. Lees meer...

Naar boven