Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
6 januari 2015 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Veel vragen over het continurooster

De Helpdesk krijgt regelmatig vragen over de invoering van een continurooster op school. Voor de groepen 1 en 2 is het toegestaan om maar 4 dagen in te roosteren. Lees meer...

17 december 2014 | MR | auteur: Marieke Boon

Steunpunt start netwerk voor ondersteuningsplanraden

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs start met netwerkbijeenkomsten voor OPR-leden. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) coördineert het steunpunt. Lees meer...

17 december 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Oudergeleding MR moet instemmen met vrijwillige ouderbijdrage

Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over dure schoolreizen heeft staatssecretaris Dekker benadrukt dat de oudergeleding van de MR (OMR) erop moet toezien dat de kosten hiervoor beheersbaar blijven. Lees meer...

17 december 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Medezeggenschap van cluster-1 en -2 ouders moet beter

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) vindt dat de medezeggenschap van ouders van kinderen met een licht of medium arrangement cluster-1 en -2 in het reguliere onderwijs beter moet worden geregeld. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs. Lees meer...

16 december 2014 | MR | auteur: Marieke Boon

Steunpunt publiceert voorbeelden jaarverslag OPR

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft ter informatie een aantal jaarverslagen gepubliceerd van ondersteuningsplanraden. Lees meer...

2 december 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

SP start onderzoek naar vrijwillige ouderbijdrage

De SP onderzoekt de vrijwillige ouderbijdrage op scholen en heeft een meldpunt voor ouders geopend. Met het onderzoek wil Tweede Kamerlid Tjitske Siderius beter inzicht krijgen in de hoogte en besteding van de gevraagde bedragen en of de vrijwilligheid is gegarandeerd. Lees meer...

25 november 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Handreikingen voor goede medezeggenschap gepubliceerd

Het project ‘Versterking medezeggenschap in het po en vo’ heeft zes handreikingen gepubliceerd met praktische informatie en adviezen over het vormgeven van goede medezeggenschap. De handreikingen zijn bedoeld voor schoolbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer...

20 november 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Eerste nieuwsbrief School!Week over kinderrechten

Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekenden. Daarom is nu de eerste nieuwsbrief van de School!Week 2015 verzonden. Kinderrechten zijn dit schooljaar het thema van de speciale themaweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees meer...

20 november 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Unieke Dick Bruna veiligheidshesjes voor openbaar onderwijs

U kunt voor uw school deze unieke veiligheidshesjes aanschaffen. Alleen voor het openbaar onderwijs maakte Dick Bruna deze tekening. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft nu een gelimiteerde oplage uit van deze unieke veiligheidshesjes met de tekening en de opdruk ‘Openbaar Onderwijs’. U kunt de hesjes via onderstaand bestelformulier bestellen. Lees meer...

4 november 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Voorlichtingsbijeenkomst over begroting 2015 en meerjarenperspectief

De VOO organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht op maandag 24 november en dinsdag 2 december. Lees meer...

Naar boven