Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
20 november 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Eerste nieuwsbrief School!Week over kinderrechten

Het is vandaag 25 jaar geleden dat de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekenden. Daarom is nu de eerste nieuwsbrief van de School!Week 2015 verzonden. Kinderrechten zijn dit schooljaar het thema van de speciale themaweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees meer...

20 november 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Unieke Dick Bruna veiligheidshesjes voor openbaar onderwijs

U kunt voor uw school deze unieke veiligheidshesjes aanschaffen. Alleen voor het openbaar onderwijs maakte Dick Bruna deze tekening. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft nu een gelimiteerde oplage uit van deze unieke veiligheidshesjes met de tekening en de opdruk ‘Openbaar Onderwijs’. U kunt de hesjes via onderstaand bestelformulier bestellen. Lees meer...

4 november 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Voorlichtingsbijeenkomst over begroting 2015 en meerjarenperspectief

De VOO organiseert twee voorlichtingsbijeenkomsten voor (G)MR-leden over de Begroting 2015 en het Meerjarenperspectief. De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht op maandag 24 november en dinsdag 2 december. Lees meer...

4 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Uitbreiding bevoegdheid (G)MR bij onderhoud van de school

Per 1 januari 2015 wordt het schoolbestuur verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Voor de bekostiging wordt geld vanuit het Gemeentefonds naar de schoolbesturen overgeheveld. De overdracht van het buitenonderhoud gaat zonder overgangsrecht of wettelijke instructies. Zowel de schoolbesturen als de medezeggenschapsorganen moeten dus goed opletten. Lees meer...

4 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Nieuw aanbod Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs gaat dit schooljaar door met advisering en begeleiding van de ondersteuningsplanraden binnen passend onderwijs. De nadruk ligt op de interne organisatie van de ondersteuningsplanraden, hun communicatie met de achterban en het volgen van de ontwikkeling of verder invullen van het ondersteuningsplan. Lees meer...

4 november 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Gezocht: Trainers medezeggenschap

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is op zoek naar nieuwe trainers voor het scholingsaanbod medezeggenschap. De VOO organiseert veel cursussen en trainingen voor medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer...

3 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Presentatie project versterking medezeggenschap

Tijdens het landelijke WMS-congres op 12 november a.s. vindt de presentatie plaats van het Project versterking medezeggenschap. Lees meer...

2 november 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Wetsvoorstel Variawet geeft wijzigingen in WMS en bevoegdheden OPR

Het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so is in september 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Hiermee wordt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad en de medezeggenschapsraad voor personeel van het samenwerkingsverband. Lees meer...

30 oktober 2014 | Scholen | auteur: Michiel Jongewaard

Dekker ziet niets in reddingsplan kleine scholen

De Kleine Scholen Coöperatie (KSC) krijgt geen ruimte om op proef van start te gaan als bevoegd gezag van kleine basisscholen in diverse krimpregio’s. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloten op basis van een advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR). Lees meer...

24 oktober 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

Te dure schoolreizen een zorgelijke trend

Steeds vaker krijgen ouders te maken met dure schoolreisjes. In de Telegraaf klaagden ouders van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam over een reis naar Zuid-Afrika die 2.000 euro kost. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) noemt de trend van te dure schoolreisjes zorgelijk. Lees meer...

Naar boven