Home / Nieuws 036 - 533 15 00

Nieuwsoverzicht

Sorteren:   Datum  |  Titel  |  Auteur
20 mei 2014 | MR | auteur: Marieke Boon

Begeleiding bij medezeggenschap passend onderwijs

Goede medezeggenschap is voor alle scholen en betrokkenen van belang. In april brachten de vakbonden, werkgeversorganisaties en ouderorganisaties samen het advies 'goede medezeggenschap' uit. Lees meer...

20 mei 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Wijzigingen in de WMS: geef uw mening

Als gevolg van een aantal recente bestuursincidenten in het onderwijs heeft het ministerie van OCW besloten om de bestuurskracht in het onderwijs te versterken. Dit moet onder ander worden bereikt door een aanpassing van de WMS. Lees meer...

19 mei 2014 | MR | auteur: Janny Arends

Aantal geschillen bij LCG WMS stabiel

Onlangs verscheen het jaarverslag van de Landelijke Commissie Geschillen WMS (LCG). Hieruit blijkt dat het aantal voorgelegde geschillen en gedane uitspraken in de periode 2008-2013 vrij stabiel is; de LCG doet per jaar gemiddeld vijftien uitspraken. Lees meer...

14 mei 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Hulp bij herstructurering van de GMR

In een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur hoeven niet alle scholen met een eigen vertegenwoordiger deel te nemen. Bij grotere besturen kan de vertegenwoordiging via clusters plaatsvinden. De helpdesk van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt regelmatig vragen over de herstructurering van GMR'en en begeleidt medezeggenschapsraden en besturen daarbij. Lees meer...

8 mei 2014 | Ouders | auteur: Michiel Jongewaard

The Weight of Elephants in première

In de nieuwe film The weight of elephants van de Deense regisseur Daniel Borgman wordt het verhaal verteld van de kwetsbare jongen Adrian. Hij heeft steeds meer last pesterijtjes van klasgenoten, maar vindt uiteindelijk steun bij zijn nieuwe buurmeisje Nicole. Lees meer...

7 mei 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Tweede Kamer debatteert over medezeggenschap

Jasper van Dijk wil dat de medezeggenschapsraad voortaan instemmingsrecht krijgt op de begroting. Hij diende namens de Tweede Kamerfractie van de SP een motie in, waarover binnenkort zal worden gestemd. Lees meer...

6 mei 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

CNV Onderwijs verontrust over mannentekort

Pabo's en schoolbesturen moeten meer doen om mannen te verleiden tot een baan in het onderwijs. Dat vindt CNV Onderwijs. Lees meer...

23 april 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Congres Krimp over samenwerking in krimpgebieden

Veel schoolbestuurders in krimpgebieden zoeken mogelijkheden om fusies en samenwerking makkelijker te maken. De fusietoets, maar ook de soms stroeve samenwerking met katholieke en protestants-christelijke scholen, leveren de nodige zorgen op. Dat bleek tijdens het VOO-congres over Krimp in Amersfoort, waar schoolbestuurders, schoolleiders en MR-leden uit het openbaar onderwijs met elkaar in gesprek gingen over oplossingen door samenwerking. Lees meer...

17 april 2014 | MR | auteur: Michiel Jongewaard

Project versterking medezeggenschap van start

De sectororganisaties, vakbonden en ouderorganisaties werken samen om de medezeggenschap in het onderwijs te versterken. Met het advies Goede medezeggenschap willen zij medezeggenschapsraden en scholen helpen bij de toepassing van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het advies moet onderdeel worden van de code goed bestuur. Lees meer...

11 april 2014 | Vereniging Openbaar Onderwijs | auteur: Michiel Jongewaard

Gezocht: kandidaten Landelijke Bezwaaradviescommissie

Stichting Onderwijsgeschillen zoekt voor haar nieuwe Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen sbo/(v)so onafhankelijke voorzitters en leden. Lees meer...

Naar boven