Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs

Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs

Wiel Veugelers en Ewoud de Kat

In dit boek staat centraal hoe leerlingen, ouders en leraren in het basis- en het voortgezet onderwijs denken over de wijze waarop het openbaar onderwijs werkt aan de ontwikkeling van actief burgerschap. Ook komt aan de orde hoe deze betrokkenen denken over het versterken van deze op actief burgerschap gerichte identiteitsontwikkeling van leerlingen. Leerlingen, ouders en leraren komen uitgebreid aan het woord. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Het boek wil een bijdrage leveren aan meer democratische vorming in scholen, meer betekenisvol leren voor leerlingen, een grotere pedagogische professionaliteit van leraren, een betere samenwerking tussen ouders en leraren, en een pedagogiesering van de samenleving.

Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs / Garant

bestellen