Een goed gesprek voorkomt erger Handreiking voor ouders bij een klacht over school

Een goed gesprek voorkomt erger

Handreiking voor ouders bij een klacht over school

Ferdy Naafs, Evert Bosman

Elke school heeft een klachtenregeling. Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is daarin de laatste stap. Uit de jaarlijkse evaluaties van de landelijke klachtencommissies blijkt dat in veel gevallen deze stap niet nodig zou zijn, als de communicatie tussen beide partijen beter zou zijn verlopen. Om ouders, scholen en besturen te ondersteunen bij deze communicatie en het aantal klachten te verkleinen, is de brochure 'Een goed gesprek voorkomt erger' geschreven.

Ontbreken van informatie, niet luisteren naar elkaar en te lang rondlopen met ‘kwesties’ leiden tot ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen. Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie lijkt dan de enige uitweg. De brochure draagt ertoe bij dat zowel de school als de ouders zich bewust worden van het belang van goede communicatie, het openstaan voor elkaars problemen en het gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Een goed gesprek voorkomt erger is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs, ouderorganisaties

Download hier gratis de brochure

bestellen