Een hoogbegaafd kind in de klas Ouders en leerkrachten werken samen

Een hoogbegaafd kind in de klas

Ouders en leerkrachten werken samen

Heuvel, D. van den, Jurgens, K. en Roose, E.

Deze brochure bevat ideeën en suggesties voor ouders en leerkrachten die willen inspelen op de behoeften van hoogbegaafde leerlingen in de eerste vier groepen van het basisonderwijs. Ouders en leerkrachten moeten, als zij hoogbegaafde kinderen een kans willen geven, afwijken van gebaande paden. Gemiddelde opvoedingsmethodes en lesmaterialen blijken vaak minder geschikt. Het vinden van alternatieven kost moeite en inspanning. Een omgeving die kinderen begeleidt en stimuleert om hun eigen mogelijkheden en beperkingen te verkennen, is voor deze kinderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen met een reëel zelfbeeld. Deze brochure helpt ouders en leerkrachten om in de eerste vier groepen van de basisschool (daar wordt immers de basis gelegd voor het latere leren en leven), samen te werken bij een goede opvang en begeleiding van hoogbegaafde kinderen, zowel thuis als op school.

 

Deze uitgave is niet meer leverbaar.

Een hoogbegaafd kind in de klas is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

bestellen