Pesten op school Hoe ga je ermee om?

Pesten op school

Hoe ga je ermee om?

Met de handvatten die deze brochure aanreikt, kunnen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een beleid ontwikkelen, dat het pestprobleem een halt toeroept. 

Effectief hulpmiddel
Ook bij deze brochure is uitgegaan van de vijfsporenaanpak van het pestprotocol: hulp aan de leraar, hulp aan de pester, hulp aan het gepeste kind, hulp aan de zwijgende middengroep, hulp aan de ouders. Aan bod komen onder andere: wat is pesten (met daarbij de nieuwe vormen van pesten toegelicht), een stappenplan en protocol, wat te doen als het uit de hand loopt en bouwstenen voor een effectieve aanpak.De vernieuwde brochure is niet alleen een uitstekend hulpmiddel voor teams, ouder- en medezeggenschapsraden die het pesten op school willen aanpakken, maar ook informatief voor individuele ouders.

Pesten op school is een uitgave van Uitgave van landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs: LOBO, NKO, Ouders & COO en Vereniging Openbaar Onderwijs

bestellen