Pluriformiteit is een manier van leren Bevindingen van de VOO-commissie 'School'

Pluriformiteit is een manier van leren

Bevindingen van de VOO-commissie 'School'

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in 2008 een aantal vooraanstaande pedagogen gevraagd om haar missie 'school', dat ervan uitgaat dat een school in de toekomst geen openbaar, katholiek of welk voorvoegsel dan ook moet hebben, vanuit pedagogisch perspectief te benaderen. In deze uitgave zijn de bevindingen van de commissie gepubliceerd.

De commissie ‘School’ bestond uit: 
Drs. Marieke Kroneman /Fontys Hogescholen, secretaris van de commissie
Dr. Bas Levering /UU en Fontys Hogescholen, voorzitter van de commissie
Prof. dr. Wilna Meijer /Rijksuniversiteit Groningen en Gent
Drs. Wouter Pols /Hogeschool Rotterdam
Dr. Caroline Suransky /Universiteit voor Humanistiek
Prof. dr. Wiel Veugelers /Universiteit voor Humanistiek en Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Lennart Vriens /Universiteit Utrecht

Pluriformiteit is een manier van leren is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure

bestellen