Handreiking Faciliteiten Medezeggenschap Helpdesk VOO

Handreiking Faciliteiten Medezeggenschap

Helpdesk VOO

Drs. Janny Arends

Iedere (G)MR die zijn werk serieus wil uitvoeren heeft hiervoor tijd en middelen nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat in het medezeggenschapsstatuut wordt geregeld hoe de faciliteitenregeling voor de (G)MR-leden er uit ziet. Het schoolbestuur en de GMR onderhandelen hierover. De faciliteitenregeling wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding, aan de oudergeleding en aan de leerling-geleding. De faciliteiten volgens de CAO PO en VO vallen hier niet onder, daar is een aparte regeling voor. Wat wordt nou precies met de faciliteitenregeling bedoeld, wat valt er verplicht onder en wat kan er daarnaast worden geregeld?

Handreiking Faciliteiten Medezeggenschap is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure