Handreiking MR en CAO PO Helpdesk VOO

Handreiking MR en CAO PO

Helpdesk VOO

Henk Nieborg

De nieuwe cao in het primair onderwijs is een feit. Leerkrachten merken daar vanaf komend schooljaar de gevolgen van, maar ook de medezeggenschapsraad (MR) moet aan de bak. Want voor flink wat beleidszaken moet de personeelsgeleding instemming verlenen. De cao primair onderwijs kent 14 hoofdstukken. Dit overzicht geeft u inzicht in de artikelen van de cao waar medezeggenschap nodig is.

Handreiking MR en CAO PO is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure