Handreiking MR en Klachten Helpdesk VOO

Handreiking MR en Klachten

Helpdesk VOO

Drs. Janny Arends

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over klachten tegen de medezeggenschapsraad (MR). De vragensteller is dan niet tevreden over de communicatie van de MR met de achterban of over een besluit dat de MR heeft genomen. Kan tegen de MR een klacht worden ingediend?

Handreiking MR en Klachten is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure