Handreiking MR en Reglement Helpdesk VOO

Handreiking MR en Reglement

Helpdesk VOO

Drs. Janny Arends

De Helpdesk van VOO krijgt regelmatig vragen over wie het medezeggenschapsreglement goedkeurt: de MR of de GMR. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stelt dat iedere MR zijn eigen reglement goedkeurt. Jurisprudentie hierover ontbrak tot nu toe, maar ook de PO-raad onderschrijft inmiddels het standpunt van de VOO. In deze handreiking vindt u algemene informatie over het reglement en de reden waarom elke MR zijn eigen reglement moet vaststellen.

Handreiking MR en Reglement is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure