Handreiking MR of GMR: wie is aan zet? Helpdesk VOO

Handreiking MR of GMR: wie is aan zet?

Helpdesk VOO

Drs. Janny Arends, Rein van Dijk

Kortingsprijs: Bij 5 stuks betaalt u slechts 15 euro (VOO ledenprijs 12,75 euro)

MR of GMR: wie is aan zet?
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) noemt in de artikelen 10 tot en met 14 alle instemmings- en adviesbevoegdheden. Dit zijn de specifieke bevoegdheden die gelden voor alle medezeggenschapsraden, voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en voor de afzonderlijke geledingen van die raden. Het is een opsomming van thema’s die een bestuur aan één van zijn medezeggenschapsorganen moet voorleggen voordat het bestuur er een besluit over mag nemen. Maar aan welk medezeggenschapsorgaan? In de eerste jaren na de invoering van de WMS is gebleken dat nogal wat besturen op voorhand willen bepalen - en in de reglementen van de raden willen vastleggen - of iets een aangelegenheid is voor de MR dan wel voor de GMR.

De begroting
De WMS is in artikel 8 heel duidelijk: ‘Jaarlijks ontvangt de (G)MR de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.’ Wat is een begroting eigenlijk en wat is de functie ervan?

Handreiking MR of GMR: wie is aan zet? is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure