Handreiking Omgaan met krimp in het basisonderwijs Helpdesk VOO

Handreiking Omgaan met krimp in het basisonderwijs

Helpdesk VOO

Jan de Vos, adviseur

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgt veel vragen van medezeggenschapsraden, en ouders, maar ook van directeuren en schoolbesturen, over de vraag hoe je als school kunt omgaan met ‘krimp’. In deze brochure vindt u de informatie die u nodig heeft.

In 2014 zijn 108 basisscholen gesloten. Veel scholen worden kleiner. De discussie over de kwaliteit van kleine scholen is actueel. De Onderwijsraad heeft voorgesteld basisscholen van minimaal 100 leerlingen te vormen. De Tweede Kamer en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben dat plan niet overgenomen. De huidige instandhoudingsnormen voor basisscholen veranderen de komende jaren niet.

Wat leest u in deze handreiking?
• Wat is krimp, welke problemen kunnen er zijn?
• Waar krijgen basisscholen, ouders en medezeggenschapsraden mee te maken als de school kleiner wordt?
• Aan welke oplossingsrichtingen kan worden gedacht?

Handreiking Omgaan met krimp in het basisonderwijs is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Download hier gratis de brochure

bestellen