Handreiking Ouderraad Helpdesk VOO

Handreiking Ouderraad

Helpdesk VOO

Rein van Dijk

De ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.

Maar dat is niet het enige wat de ouderraad doet. Zij bemiddelt indien nodig tussen ouders en de school en kan de medezeggenschapsraad adviseren.

Informatie op een rij

- Op veel scholen is zowel een OR als een MR actief;
- De MR is een beleidsorgaan;
- De OR kan naast het organiseren van activiteiten worden betrokken bij belangrijke beslissingen;
- OR en MR kunnen op diverse manieren samenwerken;
- De samenwerking tussen beide raden wordt vastgelegd in een reglement

Handreiking Ouderraad is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure