Handreiking Sponsoring op scholen

Handreiking Sponsoring op scholen

De Vereniging Openbaar Onderwijs brengt regelmatig informatiebladen uit over actuele onderwerpen. Hierin vindt u kort informatie over het betreffende onderwerp. De VOO-infobladen zijn als pdf-bestanden te downloaden en gratis voor leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Let op: de informatiebladen worden uitsluitend als pdf geleverd.

Infoblad Sponsoring op school

Er is sprake van sponsoring als een school geld of andere materiële bijdragen ontvangt (bijvoorbeeld computers of lesmateriaal), waarbij een tegenprestatie wordt verlangd van de school. Leerlingen, ouders, leraren en andere medewerkers op de school kunnen daarmee worden geconfronteerd. Dat zal tot weinig problemen leiden als de tegenprestatie bescheiden is.

 

Handreiking Sponsoring op scholen is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

Download hier gratis de brochure