ONZE MR De nieuwe faciliteitenregeling en het Jaarverslag

ONZE MR

De nieuwe faciliteitenregeling en het Jaarverslag

Janny Arends, Rein van Dijk

Medezeggenschapsraden en GMR'en die lid zijn van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) krijgen voortaan twee keer per jaar gratis de inforeeks ONZE MR toegezonden. Met deze ledenservice wordt het lidmaatschapsvoordeel verder uitgebreid.


De inforeeks ONZE MR telt 16 pagina’s vol informatie en tips voor uw MR of GMR.

Thema's 2017-1

Prijs per los nummer is 4,50 euro inclusief verzendkosten. Leden betalen 3,75 euro.

Extra exemplaren

Als uw MR lid is, kunt u ook voor alle MR-leden een exemplaar bestellen. Dat kost jaarlijks 4 euro per persoon (per jaar). U betaalt dus voor een MR van 6 leden 5 x 4=20 euro. Wilt u extra exemplaren aanvragen? Stuur dan een e-mail aan cursusbureau@voo.nl met uw ldimaatschapsnummer en het aantal extra exemplaren dat u wenst te ontvangen.

ONZE MR is een uitgave van Vereniging Openbaar Onderwijs

bestellen