Home / Cursus / Formatieplan PO 036 - 533 15 00
Deel |

Formatieplan PO

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 19.30 tot 22.00u.
Ledenprijs 140,25 euro p.p. l Lees hier over de voordelen van het lidmaatschap.
Normale prijs 165 euro p.p.
Op locatie / In Company U kunt deze cursus ook voor uw eigen MR aanvragen
Meer informatie? Bel met ons verenigingssecretariaat via 036 5331500 of mail scholing@voo.nl.

Als MR wilt u het formatieplan waarover de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft goed kunnen beoordelen. Immers, hierin worden beleidskeuzes gemaakt over de functies binnen uw school. Daarbij heeft de minister recent ook extra geld beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlichten voor leerkrachten. Dit biedt mogelijkheden voor de formatie. Doorgrond als gehele MR in deze cursus het formatieplan zodat u met elkaar de gewenste beleidskeuzes kunt maken.

Jaarlijks komt het formatieplan op de MR-agenda. De schoolleiding stelt deze op, rekening houdend met de gemaakte beleidskeuzes en het (meerjaren)schoolplan. Binnen de MR heeft de personeelsgeleding instemmingsrecht hierop. Daarbij is het goed om ook de inzichten en reflectie van de oudergeleding mee te nemen. Om dit te kunnen doen is een goed begrip van een formatieplan alsmede de relatie met o.a. het (meerjaren)schoolplan, de begroting en het taakbeleid van belang.
Verder speelt nu de vraag welke (formatie)keuzes gemaakt kunnen worden als gevolg van het extra geld dat door de minister van OCW is toegekend voor het verlichten van de werkdruk bij de leerkrachten. De minister heeft aangegeven dat per school hiervoor een concreet plan moet worden gemaakt wat ter instemming aan de personeelsgeleding van de MR wordt voorgelegd.

Na deze cursus weet u wat een formatieplan is alsmede heeft u inzicht in de relatie met andere beleidsonderwerpen. U ontvangt ook een “werkdrukverlichtingsplan”van de schoolleiding waarin staat hoe zij de recente extra toegekende gelden voor werkdrukverlichting wil besteden. U kunt dit plan na de cursus relateren aan het voorliggende formatieplan en zo een afgewogen oordeel hierover vormen.

Na deze training:

• weet u wat een formatieplan is;
• weet u wat de relatie is tussen het formatieplan en andere beleidsdocumenten;
• kunt u de extra gelden voor werkdrukverlichting relateren aan het formatieplan.

U kunt deze cursus ook InCompany aanvragen. Neem contact op met het cursusbureau via 036 5331500 of scholing@voo.nl.

inschrijven

Inschrijven bestaat uit twee stappen. Zoek eerst de geschikte datum en cursus. De tweede stap vult u uw gegevens in.

Kies datum en locatie