Home / Cursus / MR en FUSIE 036 - 533 15 00
Deel |

MR en FUSIE

DIRECT INSCHRIJVEN


Duur 1 bijeenkomst van 19.30 tot 22.00u.
Ledenprijs € 799 voor groepen tot maximaal 10 personen l Lees hier over de voordelen van het lidmaatschap.
Normale prijs € 940 voor groepen tot maximaal 10 personen. 
Meer informatie? Bel met ons cursusbureau 036 5331500 of e-mail scholing@voo.nl

U kunt dit schooljaar deelnemen aan de Masterclass MR en FUSIE.

Door teruglopende leerlingenaantallen krijgen steeds meer scholen te maken met fusie. De medezeggenschapsraad (MR) heeft daarbij een belangrijke rol. In deze Masterclass MR en FUSIE wordt specifiek ingegaan op positie en mogelijkheden die uw MR heeft bij een door het schoolbestuur voorgenomen fusie. De bijeenkomst is gericht op MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs waarvan het bestuur het voornemen heeft om hun school te laten fuseren.

In ieder geval komt aan de orde:

• De rechten en plichten van de MR bij fusie;
• De rechten en plichten van het bestuur bij een scholenfusie;
• De verplichte fusie-effectrapportage (FER), wat moet er in staan en hoe te beoordelen;
• De belangrijkste jurisprudentie van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) over fusies;
• De rol van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) en de mogelijkheid om als MR een advies te vragen;
• De plannen van het ministerie over het behoud van kleine scholen en in het bijzonder de laatste school in een kern.

De voorlichting is interactief, waardoor er veel ruimte is om eigen praktijkvragen te stellen. De docent is een ervaren begeleider van medezeggenschapsraden bij fusies.

 

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.