Home / Cursus / Leerlingenraad 036 - 533 15 00
Deel |

Leerlingenraad

DIRECT INSCHRIJVEN


Locatie Op uw eigen basisschool
Duur 2,5 uur
Kosten VOO-leden € 315 | niet-leden € 375, excl. reiskosten trainer
Meer informatie? Neem dan contact met ons op via 036 5331500 of scholing@voo.nl

Training leerlingenraad (PO)

Een goed functionerende leerlingenraad is een aanwinst voor de school en voor alle leerlingen. Leerlingen in de leerlingenraad en daarbuiten ervaren democratische besluitvormingsprocessen van dichtbij. Een actieve en zichtbare leerlingenraad is een prachtige manier om aandacht te besteden aan participatie en burgerschap. Bovendien kunnen de verfrissende inzichten van leerlingen van grote waarde zijn voor team, directie en MR.

Workshops

De Vereniging Openbaar onderwijs (VOO) ondersteunt leerlingenraden in het primair onderwijs met workshops op maat. Daarin kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: vergaderen, brainstormen, discussiëren, contact met de achterban, een werkplan maken, verkiezingen organiseren, een reglement opstellen, reportages maken voor de schoolkrant of verslaglegging. De trainer van de VOO overlegt van tevoren met de leerlingenraad of de begeleider welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Daarnaast kan de trainer van de VOO de begeleider van de leerlingenraad advies geven over de juiste vorm en werkwijze voor een nog op te richten of bestaande leerlingenraad.

Meer weten?

Bel 036 533 1500 of scholing@voo.nl

inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen. Kies de door u gewenste datum en locatie. Bij de tweede stap vult u uw gegevens in.