Home / Dossiers / Casus: Aantal zittingsperiodes in MR is onbeperkt 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Casus: Aantal zittingsperiodes in MR is onbeperkt

De landelijke commissie voor geschillen oordeelt dat het aantal zittingsperiodes van een MR-lid niet mag worden beperkt.

Casus

In een medezeggenschapsreglement is een maximaal aantal aaneengesloten zittingsperiodes van een MR-lid opgenomen. In een nieuw reglement wil het bevoegd gezag dit nog verder aanscherpen. De MR is het hier niet mee eens en legt een interpretatiegeschil voor aan de landelijke commissie voor geschillen WMS.

Standpunt MR

De MR stelt onder meer dat het passief kiesrecht – het recht om in de MR gekozen te worden – een klassiek grondrecht is. Een beperking hiervan kan alleen als dat in een algemene wet wordt bepaald en niet in het medezeggenschapsreglement. Als de wetgever een beperking mogelijk had willen maken, had hij dit in de WMS moeten opnemen. Nu dat niet het geval is, is beperking van het passief kiesrecht niet toegestaan.

Standpunt bevoegd gezag

Het bevoegd gezag stelt dat juist omdat de WMS niets zegt over een maximale aaneengesloten zittingsduur, men hier in vrijheid enigszins sturend kan handelen. Het bevoegd gezag stelt verder dat het belangrijk is dat er regelmatig nieuwe leden (met mogelijk andere inzichten) aantreden. Dit bevordert volgens het bevoegd gezag zowel de kwaliteit als het democratisch gehalte van de medezeggenschap.

Uitspraak van de geschillencommissie

De geschillencommissie begint met vaststellen dat de wetgever in de WMS heeft opgenomen dat degenen die deel uitmaken van het bevoegd gezag en degenen die namens het bevoegd gezag met de MR overleggen, geen lid kunnen zijn van de MR. En verder wijst de commissie op één beperking in de WMS ten aanzien van de kandidaatstelling voor de MR. In het medezeggenschapsreglement kan namelijk worden geregeld dat aan leerlingen, die zijn toegelaten tot een bijzondere school omdat er in de nabijheid geen openbare school is, en aan hun ouders kan worden gevraagd de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren voordat zij zich kandidaat kunnen stellen voor de MR.

De commissie vervolgt met de constatering dat als de wetgever verdergaande beperkingen ten aanzien van het passief kiesrecht had gewild, hij dit expliciet in het WMS had opgenomen. Nu de wetgever dat niet heeft gedaan, vindt de geschillencommissie dat een verdere inperking van het passief kiesrecht niet is toegestaan.

Tegen deze uitspraak is beroep ingesteld bij de Ondernemingskamer.

Tekst Janny Arends, 12-12-2016

Naar boven

Deel |