Home / Dossiers / Levensbeschouwing g/hvo 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Levensbeschouwing g/hvo

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

G/HVO

Openbare scholen leren kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. Dat gebeurt in de dagelijkse praktijk, door te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) kan hierbij een stimulerende rol spelen. In de lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. Leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen.

U kunt kiezen uit godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Binnen het godsdienstonderwijs kunt u kiezen uit protestants christelijk vormingsonderwijs, katholiek vormingsonderwijs of islamitisch vormingsonderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs begeleidt kinderen bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging. Menselijke waardigheid speelt daarbij een centrale rol.

Meer informatie staat ook op www.gvoenhvo.nl.

De wet

Ouders kunnen in Nederland kiezen voor de openbare school. Al sinds 1857 hebben zij in dat geval wettelijk (artikel 50 en 51 WPO) het recht om de openbare lagere school te vragen om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs voor hun kinderen.

De lessen worden gegeven door docenten die verbonden zijn aan kerken, moskeeën en humanistische organisaties. Meestal gaat het om een of twee uur per week. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven. Meer over de historische achtergrond van G/HVO vindt u hier (site Dienstencentrum GVO en HVO).
 

Naar boven

Deel |