Home / Dossiers / Samenwerkingsscholen 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Samenwerkingsscholen

Het kabinet heeft in februari 2014 terecht gekozen voor behoud van de kleinescholentoeslag. Volgens de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) blijft de kwaliteit van veel openbare scholen in plattelandsgebieden daarmee gegarandeerd. Bovendien juicht de VOO het toe dat er een bonus komt op samenwerking tussen kleine scholen. Die kan schoolteams en ouders van verschillende scholen helpen om samen vorm te geven aan sterke scholen, waar algemene toegankelijkheid en ontmoeting centraal staan.

Kleinescholentoeslag

Aanvankelijk zou de kleinescholentoeslag verdwijnen ten gunste van een bonusregeling voor samenwerking. Daarmee dreigden honderden kleine scholen - veelal openbaar - in de gevarenzone te komen. De VOO vindt dat als kleine basisscholen wettelijk bestaansrecht hebben, ook de kwaliteit gewaarborgd hoort te worden. Daar komt bij dat de overheid ervoor dient te zorgen dat er voldoende openbare scholen zijn, waar elk kind en elke leerkracht welkom is. Behoud van de kleinescholentoeslag is een logisch gevolg van deze wettelijke zorgplicht en zorgt voor bereikbare en algemeen toegankelijke scholen. Daarmee blijft de leefbaarheid in veel gebieden gewaarborgd.

De VOO vindt ook de komst van een bonus op samenwerking een goede ontwikkeling. Door de bonus worden kleine scholen in dezelfde buurt gestimuleerd om samen te werken en zo voor goed onderwijs te zorgen. Schoolteams en ouders van zowel openbare als protestants-christelijke en katholieke scholen kunnen samenwerkingsscholen vormen, die algemeen toegankelijk zijn en waar levensbeschouwelijke en godsdienstige vorming een passende plek krijgen. Niet meer vanuit één heersende opvatting, maar rechtdoend aan de verschillen die er zijn. Dat past uitstekend bij het motto van het openbaar onderwijs: niet apart maar samen.

Samenwerkingsscholen

Om samenwerkingsscholen meer kansen te geven, moet de overheid nog een aantal wettelijke beperkingen wegnemen en zorgen dat deze scholen voldoen aan een aantal materiële kenmerken. Zo moeten volgens de VOO samenwerkingsscholen algemeen toegankelijk zijn en moeten niet alleen bijzondere, maar ook openbare schoolbesturen de mogelijkheid krijgen om een samenwerkingsschool van openbare, protestants-christelijke of katholieke richting in stand te houden.

De VOO vindt ook dat niet alleen kleine basisscholen die in hun bestaan bedreigd worden, maar alle basisscholen in alle omstandigheden in vrijheid mogen kiezen voor een samenwerkingsschool, mits ouders en teams (medezeggenschapsraden) dat wensen. Ten slotte moeten gemeenten bij de planning van scholen een toezichthoudende taak hebben om de algemene toegankelijkheid te blijven garanderen als openbare scholen in samenwerkingsscholen opgaan.

Naar boven

Deel |