Home / Dossiers / Pesten 036 - 533 15 00
 

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Pesten

Met de handvatten die deze brochure aanreikt, kunnen scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een beleid ontwikkelen, dat het pestprobleem een halt toeroept. De brochure kost € 5,50. Leden van de Vereniging Openbaar Onderwijs en de LOBO betalen slechts € 3,75.

Direct bestellen?
U kunt de brochure bestellen in de uitgavenshop.

In deze brochure kunt u lezen hoe u dit protocol tegen pesten kunt invoeren op uw school. Het protocol gaat uit van de zogenaamde 'vijfsporenaanpak':

1. hulp aan de leraar
2. hulp aan de pester
3. hulp aan het gepeste kind
4. hulp aan de zwijgende middengroep
5. hulp aan de ouders

Het eerste deel van deze brochure worden de ouders aangesproken om de aanjagersrol op zich te nemen. Ouderraden en ouderverenigingen weten wat er leeft bij de ouders van de school. Zij kunnen goed signaleren of en hoe er (nog) gepest wordt. Vervolgens kunnen ze fungeren als gangmakers om het probleem zo goed mogelijk, in samenwerking met de school structureel aan te pakken.

Medezeggeschapsraad
De ouders in de medezeggenschapsraad hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook van hen mag verwacht worden dat zij hun bevoegdheden gebruiken om een goed leefklimaat te realiseren voor iedereen die in de school aanwezig is.
Er is voor de insteek gekozen om de school (in casu de leraar) een fundamentele rol toe te bedelen. In schoolverband zijn immers de mogelijkheden voorhanden om met leerlingen te spreken over de consequenties van het pesten en het tegengaan ervan. Ouders hebben hierbij, in de thuissituatie, een belangrijke aanvullende rol. Er is ook informatie opgenomen over lesmaterialen, literatuur, informatiebronnen en relevante adressen. 

Uitgave van landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs: LOBO, NKO, Ouders & COO en Vereniging Openbaar Onderwijs / 2004
 

Naar boven

Deel |