Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Aanpassing modelreglementen PO en VO 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Aanpassing modelreglementen PO en VO

Per oktober 2010 zijn de WMS modelreglementen aangepast. Reden hiervoor is de invoering van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ per 1 augustus 2010.

Met deze wet is het adviesrecht van de MR uitgebreid met:
Artikel 11, sub q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan.

Verder is een nieuw artikel ingevoegd in het model waarin de (G)MR in de gelegenheid wordt gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid Raad van Toezicht:
Artikel 18, sub a Voordrachtsrecht lid raad van toezicht
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt, op grond van artikel 17a van de Wet op het primair onderwijs (dan wel artikel 24d van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel artikel 28g van de Wet op de Expertisecentra), in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één van de leden van de raad van toezicht.

Omdat de aanvullingen gebaseerd zijn op wetswijzigingen, behoeven de aangepaste reglementen niet ter instemming te worden voorgelegd aan de (G)MR, maar worden ze ter informatie toegezonden.

Aangepaste modelregelementen op infowms
Tekst van Wet medezeggenschap op scholen
 

Naar boven

Deel |