Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Borg schoolboeken 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Borg schoolboeken

Auteur: Erik Flentge

Het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie hebben een lijst met negen uitgangspunten opgesteld over de schoolboekenborg. Ouders kunnen op geen enkele manier meer worden gedwongen borg te betalen voor schoolboeken. De lijst kwam tot stand in overleg met én instemming van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het is nu aan de medezeggenschapsraden om later dit schooljaar de borgregeling op de eigen school tegen het licht te houden.

Expliciete en actieve keuze
De Vereniging Openbaar Onderwijs is blij met dit resultaat. Het is een rechtstreeks gevolg van de zwarte lijst voor schoolboeken die de Vereniging Openbaar Onderwijs dit jaar samenstelde. Daarbij maakten ouders melding dat zij ten onrechte werden gedwongen borg te betalen. Deze ouders krijgen nu gelijk. In de negen punten staat duidelijk dat ouders ‘individueel en expliciet de keuze voor borg voorgelegd krijgen’. Dat betekent ook dat ‘ouders een actieve keuze moeten maken als zij aan de borgregeling willen deelnemen’. Ook als een ouder helemaal niet reageert, hoeft deze ouder verder geen actie meer te ondernemen om de borg niet te betalen. Dat was tot dusver nog niet het geval.

Zwarte lijst
De Vereniging Openbaar Onderwijs publiceerde deze zomer een zwarte lijst van scholen, omdat veel ouders ten onrechte werden gedwongen te betalen voor borg, verzendkosten en soms zelfs voor schoolboeken zelf. Een deel van die ouders werd geconfronteerd met incassobureaus en er werd soms gedreigd met deurwaarders.
Bij een aantal scholen wordt het probleem veroorzaakt door de bestelprocedure. Veel van de scholen besteden het bestellen van schoolboeken uit aan grote boekhandelaren als Iddink en Van Dijk. Die hebben de borg in hun Algemene Voorwaarden 'verstopt'. Als een ouder daarmee niet akkoord gaat, is de bestelling voor schoolboeken op internet niet af te ronden. Vervolgens wordt gezegd dat ouders maar met de school contact moeten opnemen om de borg terug te krijgen. Een dergelijke gang van zaken is nu niet meer toegestaan volgens de minister en de onderwijsinspectie. Het verstoppen van borgafspraken in de Algemene Voorwaarden is geen ‘expliciete keuze’ en geen ‘actieve keuze’ om aan de borgregeling te willen deelnemen. Een aantal scholen zal voor komend schooljaar hun contracten met de boekhandelaren moeten aanpassen. Die nieuwe regeling zal besproken moeten worden met de medezeggenschapsraad. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft daarbij instemmingsrecht (artikel 14 WMS, lid 2, onder d).

Uitgebreide informatie voor medezeggenschapsraden lezen? Klik hier.
 

Naar boven

Deel |