Home / Lid worden / Belangenbehartiging / Commentaar 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Commentaar

2013
03-10-2013 Reactie op wetsvoorstel ‘Intrekken regeling gratis schoolboeken’
22-05-2013 Reactie op plan van aanpak pesten
22-05-2013 Reactie op wetswijzigingsvoorstel stichting en opheffing verzelfstandigde openbare basisscholen (33598)
21-03-2013 Reactie op verplichte eindtoets basisonderwijs
15-03-2013 Reactie op Code medezeggenschap
20-02-2013 Reactie op Grenzen kleine school
22-01-2013 Reactie op Vrijwilligheid ouderbijdragen

2012
08-03-2012 Reactie op wetsvoorstel betr. invoering van een centrale eindtoets

2011
19-09-2011 Nadere reactie op wijziging WOT (ouderbijdrage)
06-09-2011 Reactie op wijziging WOT (ouderbijdrage)
16-05-2011 Reactie op doorstroom 4 vmbo-t naar havo
13-04-2011 Reactie op 'Naar een breed gedragen vrijheid van onderwijs'
15-02-2011 Reactie op wetsvoorstel samenwerkingsschool (EK)
10-02-2011 Reactie  op brief 'Naar Passend Onderwijs'
04-02-2011 Gezamenlijke reactie op brief 'Naar Passend Onderwijs'
10-01-2011 Reactie op wetsvoorstel samenwerkingsschool (TK)

2010

15-11-2010 Reactie op overgang vmbo-t naar havo
15-07-2010 Reactie op ‘Schoolkostenmonitor 2009-2010’
03-03-2010 Reactie op VOG voor overblijfkrachten

2009
13-11-2009 Reactie op de evaluatie van de invoering van de WMS
16-10-2009 Reactie op wetsvoorstel samenwerkingsschool
06-07-2009 Annotatie antwoord Van Bijsterveldt borg schoolboeken
17-06-2009 Reactie op notitie en brief over Passend Onderwijs
25-02-2009 Reactie op wetsvoorstel Goed Bestuur
29-01-2009 Reactie op rapport Commissie Onderwijstijd
28-01-2009 Reactie op rapport 'De menselijke maat'
27-01-2009 Reactie op voorstel staatssecretaris exameneisen

2008
05-11-2008 Reactie op brief Dijksma over initiatiefnota kleine scholen
22-10-2008 Reactie op brief Dijksma over tussenschoolse opvang
13-06-2008 Reactie op Ahmed Marcouch: islamles
06-06-2008 Reactie op voortgangsrapportage passend onderwijs
10-02-2008 Reactie op wetsvoorstel gratis schoolboeken
05-02-2008 Reactie op evaluatie WMS
15-01-2008 Reactie op brief sociale veiligheid scholen
 

Naar boven

Deel |