Home / Lid worden / Belangenbehartiging / Dossier levensbeschouwing 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Dossier levensbeschouwing

Het dossier Levensbeschouwing bevat informatie over humanistische en godsdienstige vorming op de openbare school.

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.

Naar de openbare school
U heeft gekozen voor een openbare school voor uw kind. ‘Openbaar’ betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Het betekent ook dat de school niet uitgaat van één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Maar er is natuurlijk wel aandacht voor geloof en levensbeschouwing. Leren met elkaar om te gaan en samen te leven hoort nu eenmaal bij de openbare school. Het is voor elk kind belangrijk een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. En om te leren dat er heel veel verschillende manieren zijn om naar het leven en de wereld te kijken. Dat kan nu juist heel goed op de openbare school. Daar zitten immers kinderen met heel verschillende achtergronden samen in de klas.

Themasite openbaar onderwijs op www.voo.nl
Een van de vijf kernthema's op de site van de Vereniging Openbaar Onderwijs is natuurlijk 'openbaar onderwijs'. Hier vindt u nieuws dat specifiek betrekking heeft op het openbaar onderwijs, zoals de identiteit, kernwaarden, het voortbestaan en oprichting van openbare scholen.

Wat is G/HVO?
Humanistisch vormingsonderwijs
Godsdienstonderwijs

Nieuwsberichten over GVO/HVO
Om het u makkelijk te maken, treft u hieronder een overzicht van alle relevante nieuwsberichten over humanistische en godsdienstige vorming op de openbare school.
 

11-11-2009 | Openbaar Onderwijs

Godsdienstles welkom op openbare school

Schoolbesturen moeten volgens staatssecretaris behoefte aan g/hvo peilen.

27-10-2009 | Openbaar Onderwijs

Opnieuw discussie over islamles

SP stelt Kamervragen over uitspraken van Marcouch.

29-09-2009 | Openbaar Onderwijs

Ruimte voor ontslaan homoseksuele leerkrachten op religieuze scholen blijft

Het Kabinet neemt geen maatregelen.

16-03-2009 | Openbaar Onderwijs

Documentaire over godsdienstles op openbare school

De IKON besteedde dit weekend aandacht aan godsdienstonderwijs op een openbare basisschool.

04-03-2009 | Schoolbesturen

Samenwerking Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB

De Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB gaan nauw samenwerken.

19-12-2008 | Openbaar Onderwijs

Geld voor HVO/GVO geregeld

De Vereniging Openbaar Onderwijs heeft jarenlang samen met andere organisaties geijverd voor deze rijksbekostiging.

26-11-2008 | Openbaar Onderwijs

Rijk bekostigt godsdienstles

Openbaar onderwijs blij met godsdienstles.

 

 

Wat is G/HVO?
Humanistisch vormingsonderwijs
Godsdienstonderwijs

Naar boven

Deel |