Home / Lid worden / Belangenbehartiging / Dossier passend onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Dossier passend onderwijs

In dit dossier vindt u meer informatie over Passend Onderwijs, een toevoeging aan de huidige vorm van onderwijs dat vanaf 1 augustus 2012 verplicht is voor alle scholen.  Het draait dan om de zorgplicht, een maatregel waardoor scholen en schoolbesturen gedwongen worden passende onderwijsplekken en onderwijs op maat voor elke leerling aan te bieden.
 
Dit idee is voortgekomen uit de overtuiging dat elk kind onderwijs krijgt dat het best bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Dankzij dit besluit kunnen ook kinderen met een stoornis of een handicap vanaf 2012 een reguliere school bezoeken, met behulp van de extra begeleiding die er beschikbaar voor wordt gesteld. 
 
Kamerstukken over Passend Onderwijs
Hier vindt u een overzicht van de overheidsdocumenten die betrekking hebben op het wetsvoorstel passend onderwijs.
 
Nieuwsberichten Passend Onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van nieuwsberichten die specifiek betrekking hebben op het passend onderwijs en de invoering hiervan.
 
Februari 2011
Van Bijsterveldt rekent op gedwongen ontslagen
Duizenden bij onderwijsprotest Nieuwegein. »
 
Wankele positie ouders bij passend onderwijs
Vereniging Openbaar Onderwijs en ouderorganisaties teleurgesteld. »
Themabijeenkomst passend onderwijs voor (G)MR
Bijeenkomst in kantoor VOO in Almere. »
Januari 2011
Bezuinigingen treffen speciaal en regulier onderwijs

Minder tijd en geld voor alle leerlingen. »
Petitie tegen bezuiniging op passend onderwijs

Vereniging Openbaar Onderwijs ondersteunt actie. »
Acties tegen bezuiniging passend onderwijs

Landelijke manifestatie op 9 februari. »
December 2010
Decembernummer School! verschenen
Coververhaal: bezuiniging op passend onderwijs. »|
Scholen massaal tegen bezuiniging passend onderwijs

Leden PO-Raad kondigen actie aan. »
Brief passend onderwijs naar Tweede Kamer
Minister informeert Kamer op hoofdlijnen over invoering. »
November 2010
Groeiende onrust over korting passend onderwijs
Minister Van Bijsterveldt houdt voet bij stuk. »
Advies Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO)
Op weg naar passend onderwijs. Voortgang 2009/2010.
Luid protest tegen bezuinigingsplannen passend onderwijs
Veel belangstelling voor protestactie in Den Haag. »
Petitie tegen bezuinigingen passend onderwijs 
Gezamenlijk protest van werkgevers, werknemers en ouders in het onderwijs. »
Oktober 2010
Protesten tegen bezuinigingen op passend onderwijs 
Vereniging Openbaar Onderwijs neemt voorlopig geen deel aan overleg. »
September 2010
Miljoenennota: Enveloppenmiddelen niet uitgekeerd 
Geen financiering meer voor nieuwe projecten. »
 
Juli 2010
Referentiekader Passend onderwijs naar Tweede Kamer
 
Leidraad voor scholen en schoolbesturen. »
 
Advies Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) 
Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg.
 
Beleidsadviseurs VOO actief op WMS-congres 
Congres 'Naar een professionele medezeggenschap'. »
 
Maart 2010
Ontwikkeling passend onderwijs gaat door
Alleen regelgeving maakt pas op plaats. »
 
Passend onderwijs controversieel verklaard
Kamerfracties SP en VVD nemen initiatief. »
 
November 2009
Ledenraadpleging over passend onderwijs
PO-raad en WEC-raad organiseren regionale bijeenkomsten. »
 
De zorgplicht weer voorop bij passend onderwijs
Brief aan Tweede Kamer over nieuwe koers. »
 
Congres 'Communicatie, basis voor medezeggenschap'.
Op 6 november 2009 vindt in Ede een WMS-congres plaats. »
 
Achtergronden en nieuws in septembernummer Inzicht
In Inzicht 5 onder andere artikelen over passend onderwijs en de toekomst van het onderwijsbestel. »
 
Overleg passend onderwijs hervat
De Vereniging Openbaar Onderwijs hervat het overleg Passend Onderwijs na gesprek met staatssecretaris »
 
Regionale conferenties uitgesteld
Ouderconferenties passend onderwijs voorlopig van de baan »
 
Juli 2009
Vereniging Openbaar Onderwijs stapt uit overleg passend onderwijs
De positie van ouders is nog steeds onvoldoende gewaarborgd »
 
Juni 2009
In september plan van aanpak voor Passend Onderwijs
Staatssecretaris Dijksma heroverweegt de wijze van invoering in plan van aanpak »

 

Naar boven

Deel |