Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Faciliteitenregeling 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Faciliteitenregeling


Inschakelen van deskundigen bij medezeggenchap slecht geregeld

Voor medezeggenschapsraden is het vaak moeilijk om de kosten vergoed te krijgen voor het inschakelen van deskundigen. Weliswaar staat in de WMS dat er een faciliteitenregeling moet zijn waaruit een (G)MR bijvoorbeeld scholing kan organiseren of een deskundige kan raadplegen, maar in de praktijk werkt dit niet altijd.

Auteur: Janny Arends

Een vergelijking1 met ondernemingsraden en cliëntenraden in de zorg laat zien dat het daar niet veel beter is geregeld. 

Tips voor (G)MR
Hieronder volgt een aantal belangrijke tips voor (G)MR’en om externe deskundigen in te kunnen schakelen:
- Zorg voor een geldig statuut met daarin een regeling voor de vergoeding van deskundige ondersteuning

- Leg van te voren een kostenoverzicht voor aan het bevoegd gezag en vraag om een schriftelijk akkoord

- Leg van te voren met de deskundige vast dat hij het risico van een onbetaalde declaratie zelf zal dragen

- Vraag de deskundige te waarschuwen wanneer het overeen gekomen bedrag overschreden dreigt te worden en leg zo snel mogelijk een aanvullende offerte ter goedkeuring voor aan het bevoegd gezag

- Als het bevoegd gezag geen geld ter beschikking wil stellen voor het inschakelen van een deskundige geef als MR dan een negatief advies of weiger instemming ten aanzien van het voorgenomen besluit, waarvoor de deskundige hulp werd ingeroepen.

1 Vergoeding van de kosten van deskundige ondersteuning van medezeggenschapsorganen niet goed geregeld / Tijdschrift Arbeidsrecht  nr. 7/2010  
 

Naar boven

Deel |