Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Jaarverslag geschillencommissie WMS 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Jaarverslag geschillencommissie WMS

Onlangs verscheen het jaarverslag van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG)  over 2011. 
Door Janny Arends
In totaal werden in 2011 24 geschillen ingediend bij de LCG. Op 1 januari 2011 waren nog 7 geschillen hangende uit 2010, dus in totaal gaat het om 31 geschillen. Hiervan zijn er 7 ingetrokken, 15 uitspraken en 9 geschillen die op 31 december nog in behandeling waren.
Soort geschil
Van de 31 geschillen ging het meestal (in 17 gevallen) om een instemmingsgeschil (bijvoorbeeld het onthouden van  instemming voor het formatieplan of het bestuursformatieplan of het gezondheidsbeleid),  6 keer werd een interpretatiegeschil voorgelegd (bijvoorbeeld over het informatierecht of het inhuren van rechtskundige bijstand en de vergoeding van de kosten) en 4 keer een adviesgeschil (bijvoorbeeld over nieuwbouw of wijziging van de lessentabel . Bij de overige 4 geschillen waren er meerdere bevoegdheden aan de orde.
Primair en voortgezet onderwijs
Geschillen worden in het primair en voortgezet onderwijs bijna even vaak voorgelegd: van de 15 uitspraken in 2011 komen er 9 uit het primair onderwijs en 4 uit het voortgezet onderwijs.
In beroep
Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen uitspraken van de LCG. Dit kan bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. In 2011 is 1 keer beroep aangetekend tegen een uitspraak van de geschillencommissie. Op 2 onderdelen vernietigde de ondernemingskamer de uitspraak van de LCG en op 6 onderdelen bleef de uitspraak in stand. Het geschil speelde zich af tussen de oudergeleding van de GMR en het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs die deelnam aan een samenwerkingsverband met een andere VO-school en een ROC.

 


 

Naar boven

Deel |