Home / Medezeggenschap / Modelreglementen 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Modelreglementen

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft op verzoek van Onderwijsgeschillen alle modelreglementen bij de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geheel aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Naast de wijzigingen ten gevolge van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, is in de nieuwe modelreglementen de vaststelling van de klokkenluidersregeling toegevoegd aan het instemmingsrecht van de (G)MR. De wet Huis voor Klokkenluiders verplicht sinds 1 juli 2016 onderwijsinstellingen, waar 50 of meer mensen werkzaam zijn, tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

Hulp

De VOO kan uw statuut en reglement ook voor u aanpassen. Vraag dan hier een Servicekaart aan.

Modelreglementen

De aanpassingen in modelreglementen zijn zo omvangrijk, dat wij u aanraden om gebruik te maken van de nieuwe modelreglementen hieronder en deze aan te passen aan uw eigen situatie.

MR Reglement primair onderwijs (jan. 2017)
GMR Reglement primair onderwijs (jan. 2017)

MR Reglement voortgezet onderwijs (jan. 2017)
GMR Reglement voortgezet onderwijs (jan. 2017)

MR Reglement speciaal onderwijs (jan. 2017)
GMR Reglement speciaal onderwijs (jan. 2017)

MR Reglement voortgezet speciaal onderwijs (jan. 2017)
GMR Reglement voortgezet speciaal onderwijs (jan. 2017)

MR Reglement Centrale Dienst (jan. 2017)

Deelraad Reglement primair onderwijs (jan. 2017)
Deelraad Reglement speciaal onderwijs (jan. 2017)
Deelraad Reglement voortgezet onderwijs (jan. 2017)
Deelraad Reglement voortgezet speciaal onderwijs (jan. 2017)

Voorbeeld huishoudelijk reglement

 

Modelreglementen OPR en MR samenwerkingsverband jan. 2017

De modelreglementen voor de ondersteuningsplanraad (OPR) en de MR van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ontwikkeld door het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad. Ook deze modelreglementen zijn aangepast door Onderwijsgeschillen, alsmede het Model huishoudelijk reglement voor de OPR en de MR-P van het samenwerkingsverband.

Modelreglement ondersteuningsplanraad PO (jan. 2017)
Modelreglement ondersteuningsplanraad VO (jan. 2017)
Modelreglement PMR samenwerkingsverband (jan. 2017)
Model huishoudelijk reglement ondersteuningsplanraad (jan. 2017)
Model huishoudelijk reglement MR-P samenwerkingsverband (jan. 2017)

Naar boven

Deel |