Home / Ouders / Kenniscentrum / Ouderavond 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ouderavond

Op een ouderavond vertelt de ouderraad aan de ouders welke activiteiten zij in het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Ook wordt verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de door de ouders betaalde bijdrage en de overige financiële middelen. Maar u kunt een ouderavond ook gebruiken om over een bepaald thema meer te leren.

Een ouderavond wordt ook gebruikt voor het kiezen van nieuwe leden, het uiteenzetten van de plannen voor het nieuwe jaar, het aanbieden van de begroting en -eventueel- wijzigen van het huishoudelijk reglement of de statuten. Dit laatste in geval er sprake is van een oudervereniging. Verder is een ouderavond een goede manier om alle ouders bij de school te betrekken. Er kan onderzocht worden wat er onder de ouders "leeft". Ook kan hun mening gevraagd worden over vraagstukken waar de ouderraad over moet/wil adviseren aan de medezeggenschapsraad en/of schoolleiding.

De ouderraad organiseert vaak aan het begin van het schooljaar een dergelijke avond. Een thematisch gedeelte kan worden gebruikt als extra stimulans voor ouders om te komen. Een geslaagde ouderavond valt of staat bij het aantal ouders dat aanwezig is. Om dit te bereiken moet een ouderavond iets te bieden hebben voor de ouders. Het moet interessant en gezellig zijn. Pas dan kun je de ouders volgend jaar weer verwachten.

Ouderavond aanvragen
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) kan u daarbij helpen. Onderaan deze pagina vindt u het aanbod voor uw ouderavond.

Ook hebben wij voor u een aantal thema's op een rijtje gezet. En om ervoor te zorgen dat een ouderavond goed verloopt en dat er zoveel mogelijk ouders komen, hebben wij een stappenplan gemaakt.


Naar boven

Deel |