Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Ouderinformatie zeer zwakke scholen 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Ouderinformatie zeer zwakke scholen

Met ingang van 1 april 2010 moet het bestuur van een school die door de inspectie als 'zeer zwak' wordt beoordeeld, de ouders/verzorgers van de leerlingen actief informeren over de bevindingen van de inspectie.

De inspectie maakt voortaan voor iedere zeer zwakke school een samenvatting van het inspectierapport. Het bestuur van de school moet deze samenvatting met een begeleidende brief aan de ouders/verzorgers sturen. De samenvatting wordt ook gepubliceerd op de website van de inspectie, samen met het volledige inspectierapport.

Zeer zwakke scholen moeten een verbeterplan ontwerpen en dit zal doorgaans leiden tot een verandering van het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft op basis van WMS-artikel 10 sub b een instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het schoolplan.

Bron: Nieuwsbrief Inspectie van het Onderwijs april 2010
 

Naar boven

Deel |