Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Passend Onderwijs en medezeggenschap: Eerste Kamer en Staatsblad 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Passend Onderwijs en medezeggenschap: Eerste Kamer en Staatsblad

In oktober 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Passend Onderwijs. De wet heeft ondertussen in het Staatsblad gestaan en de enige wijziging die op grond van de behandeling in de Eerste Kamer nog is toegevoegd, is opgenomen in een zogenaamde aanvullende varia-wet.

Auteur: Jan de Vos

De enige wijziging van de Eerste Kamer in oktober 2012 heeft betrekking op de medezeggenschap. Er geldt straks dat de leden van de ondersteuningsplanraad (OPR: het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs) nog wel door de MR, maar niet uit leden van de MR gekozen moet worden. Wel geldt dat de leden van de OPR ouder, personeel of leerlingen (VO) op een school in het samenwerkingsverband moeten zijn.

Daarmee kan passend onderwijs ingevoerd worden en is duidelijk hoe de medezeggenschap geregeld wordt. De medezeggenschap wordt op twee niveaus ingevoerd:

1. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
b. OPR: ondersteuningsplanraad die instemmingsbevoegdheid heeft op het ondersteuningsplan;
a. P-MR met dezelfde bevoegdheden als een P-MR van een school. Deze P-MR wordt alleen in het leven geroepen wanneer het samenwerkingsverband Passend Onderwijs zelf personeel in dienst heeft.
2. School en schoolbestuur met een (G)MR die adviesrecht heeft op schoolondersteuningsprofiel. Van belang is tevens een goede communicatie tussen GMR/MR en schoolbestuur over de wijze van invulling van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waar het schoolbestuur aan deel gaat nemen.

 

 

Naar boven

Deel |