Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: aanstelling en ontslag directeur 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: aanstelling en ontslag directeur

De aanstelling of het ontslag van de schoolleiding (WMS artikel 11, sub h) heeft al tot diverse uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG) geleid. Onlangs is daar weer een nieuwe uitspraak aan toegevoegd.

Auteur: Janny Arends

Tot nu toe heeft de LCG drie keer een uitspraak gedaan die met de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding samenhangt. De eerste uitspraak luidt dat bij een interne verandering van een schoolleidersfunctie (conrector wordt rector) de MR een adviesbevoegdheid toekomt. De tweede uitspraak ging erover dat de MR ook bij een tijdelijke aanstelling van een schoolleider een adviesrecht heeft. En in de derde uitspraak besloot de LCG dat de MR bij het aanstellen van een boventallig directeur een adviesrecht heeft.

Onlangs werd een vierde geschil aangemeld waarin het ging om de vraag of een schoolleider van één van de onder het bevoegd gezag vallende scholen benoemd kan worden als schoolleider van een nieuw op te richten school. Het bevoegd gezag had hiertoe besloten. Tevens had het bevoegd gezag besloten dat er een interim-schoolleider zou worden benoemd op de school die hierdoor ‘directeur-loos’ was geworden.

De LCG heeft uitgesproken dat in het geval dat de schoolleider zelf te kennen heeft gegeven dat hij afscheid wil nemen op zijn oude school, dat hij met andere woorden ontslag neemt op eigen verzoek, dit niet is aan te merken als ontslag zoals dat in WMS artikel 11 sub h wordt genoemd. De MR heeft hierbij dus geen bevoegdheid. Anders ligt het met de rol van de MR bij de aanstelling van de interim-schoolleider; zoals eerder uitgesproken heeft de MR hierbij een adviesrecht.

Interessant is nog wel de vraag welk medezeggenschapsorgaan advies kan uitbrengen over de aanstelling van de vertrekkende directeur naar de nieuw op te richten school. De LCG heeft hier begrijpelijkerwijs geen antwoord op gegeven.

Download hier de volledige uitspraak

 

Naar boven

Deel |