Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: anti-rookbeleid 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: anti-rookbeleid

Valt het anti-rookbeleid op een school onder de wijziging van de arbeidsomstandigheden (instemming personeel) of onder het beleid voor veiligheid en gezondheid (instemming hele MR)?

Auteur: Janny Arends

Op een school voor voortgezet onderwijs geldt sinds 1 augustus 2010 een rookverbod voor de leerlingen. De schoolleiding wil dit verbod uitbreiden tot het personeel en legt een voorgenomen besluit ter instemming voor aan de MR. De personeelsgeleding van de MR (PMR) heeft hierop zijn instemming onthouden. Het personeel is van mening dat er sprake is van een wijziging van de arbeidsomstandigheden (WMS artikel 12, sub k) waarvoor de PMR een instemmingsrecht heeft.

De school streeft een totaal rookverbod na. In augustus is dit ingegaan voor de leerlingen en daarna zou het ook gaan gelden voor het personeel. Volgens de schoolleiding past dit voornemen bij de regels voor veiligheid en gezondheid voor zowel de leerlingen als het personeel en is WMS artikel 10, sub e van toepassing. Hiervoor heeft de hele MR een instemmingsrecht.

Omdat de PMR niet heeft ingestemd, heeft de schoolleiding een instemmingsgeschil voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De commissie concludeert dat in dit geschil niet de juiste partijen zijn betrokken; niet de MR maar de PMR heeft instemming geweigerd. De conclusie van de commissie luidt dat het bevoegd gezag niet-ontvankelijk is in zijn verzoek.

Klik hier voor de tekst van de volledige uitspraak

 

Naar boven

Deel |