Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Uitspraken LCG: benoeming schoolleiding 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Uitspraken LCG: benoeming schoolleiding

LCG verduidelijkt nog verder de rol van de MR bij benoeming van schoolleiding

Auteur: Janny Arends

In de themabrief van juni 2010 werden twee uitspraken behandeld die gingen over de precieze bevoegdheid van de MR bij aanstelling of ontslag van de schoolleiding (WMS artikel 11, sub h). In een recent interpretatiegeschil is hier nog meer duidelijkheid over gekomen.

Boventallige directeur
Op een basisschool zonder directeur werd een boventallige directeur aangesteld. De MR werd niet om advies gevraagd. In verband met de bestuursaanstelling vond het bevoegd gezag dat een passende baan voor de boventallige directeur moest worden gevonden en dat de MR daarom niet om advies hoefde te worden gevraagd. De geschillencommissie (LCG) had begrip voor deze uitleg, maar vond niet dat de rechten van de MR hierdoor konden worden ingeperkt. Zelfs wanneer het bevoegd gezag geen andere keuze zou hebben dan de boventallige directeur te benoemen, dan is het voor de MR nog steeds mogelijk om in zijn advies randvoorwaardelijke zaken te betrekken. Deze kunnen van belang zijn voor de werking van het besluit. De MR hoort bij het voornemen om een boventallige directeur te benoemen dan ook gewoon een advies uit te kunnen brengen.

Download hier de volledige uitspraak

Naar boven

Deel |