Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / VOO en voorlichting, begeleiding bij de medezeggenschap passend onderwijs 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

VOO en voorlichting, begeleiding bij de medezeggenschap passend onderwijs

Auteur: Jan de Vos

VOO neemt deel aan het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs. Dit steunpunt wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Steunpunt biedt ondersteuning aan MR-en, GMR-en, ondersteuningsplanraden, directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs.

Het steunpunt is een initiatief van AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv, LAKS, Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS EN COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Het steunpunt is net gestart en zal in de komende maanden al het basismateriaal ontwikkelen dat ouder,personeel,leerlingen en ook directeuren en bestuurders de komende anderhalfjaar kunnen gebruiken bij de vormgeving van medezeggenschap en passend onderwijs. Dit is o.a.

- Voorlichting aan een MR en GMR over medezeggenschap en passend onderwijs
- Model-regelementen en statuten voor o.a.

Het steunpunt ontwikkelt deze modellen samen met de PO-raad en de VO-raad.

- Handreikingen over

- Een telefonische helpdesk (gratis) voor ouders en personeelsleden en leerlingen over medezeggenschap en passend onderwijs

Op de website zal stap voor stap meer informatie over medezeggenschap en passend onderwijs te vinden zijn. Een agenda met evenementen, belangrijk nieuws, informatie voor de 150 samenwerkingsverbanden, antwoorden op veel gestelde vragen van leerlingen, ouders en personeel; dit komt allemaal beschikbaar in de komende maanden.

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passend-onderwijs.nl

 

 

 

 

Projectleiding:Jan de Vos

Projectsecretariaat: Wendy Melis en
Saida Oulad Youssef

Communicatie: Marieke Boon

Telefoon: 036 – 536 87 18

Hier kunnen (G)MR-en, ondersteuningsplanraden i.o., directeuren, besturen een verzoek voor ondersteuning aanvragen. De ondersteuning is in principe gratis.

 

HELPDESK
0800-2700 400 (GRATIS vanaf vaste lijn)

Voor vragen over passend onderwijs en medezeggenschap kunt u terecht bij de telefonische helpdesk. De helpdesk is er voor vragen van ouders, personeel en leerlingen over passend onderwijs en medezeggenschap.

 

 

Naar boven

Deel |