Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Veiligheid op school 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Veiligheid op school

Veiligheid op school: tips voor een pro-actieve MR

Auteur: drs. Janny Arends

School moet een veilige plek zijn, niet alleen voor personeelsleden, maar zeker ook voor leerlingen. De medezeggenschapsraad speelt een rol bij het bewaken van de veiligheid. Als de regels op het gebied van het veiligheidsbeleid worden vastgesteld of gewijzigd, heeft de MR daarbij instemmingsrecht
(zie WMS artikel 10, sub e).

Wat kan de MR doen?
Een MR hoeft niet te wachten tot het bevoegd gezag met een voorstel komt, maar kan zelf pro-actief handelen door een risico-inventarisatie uit te (laten) voeren. Daarvoor is nu een handig hulpmiddel ontwikkeld: de Risicomonitor van Consument en Veiligheid. Deze monitor is bestemd voor het basisonderwijs en richt zich met name op de kinderen. Zo komen onder andere de veiligheid van het schoolgebouw, het bewegingsonderwijs en het verkeer rond de school aan bod. De monitor omvat niet alleen een risico-inventarisatie, er wordt tegelijkertijd, automatisch een actieplan opgesteld . Verder bevat de monitor logboeken voor speeltoestellen en brandveiligheid en een registratiesysteem voor ongevallen. Voor personeelsleden bestond er al een RI&E Arbo.

Zet veiligheid op de agenda
Met behulp van de monitor kan de MR ervoor zorgen dat het schoolveiligheidsbeleid op de agenda van de school komt en blijft.

Samenwerking MR en schoolleiding
Als het op de uitvoering van beleid aankomt is het overigens van belang dat MR en schoolleiding samenwerken; beide hebben immers belang bij veilige omstandigheden.
 

Naar boven

Deel |