Home / Medezeggenschap / Themabrief medezeggenschap / Vergoeding kosten rechtsbijstand 036 - 533 15 00

VOO Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van nieuws, ledenbijeenkomsten en activiteiten? Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Vergoeding kosten rechtsbijstand

De ondernemingskamer oordeelt dat het hebben van een kostenregeling in het medezeggenschapsstatuut niet noodzakelijk is om de kosten van rechtsbijstand door het bevoegd gezag te laten vergoeden.

Auteur: Rein van Dijk

De casus
De Ondernemingskamer (OK) bij het Gerechtshof Amsterdam heeft een vordering van een deelraad tot naleving van de WMS toegewezen. Hoewel er geen medezeggenschapsstatuut met een kostenregeling voorhanden was, heeft de OK de vordering van de deelraad tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toegewezen.

De feiten 
Het bevoegd gezag is voornemens een nevenvestiging te sluiten. Medezeggenschap in de vorm van advisering dan wel instemming is niet aan de orde, aldus het bevoegd gezag. Het besluit is onvermijdelijk vanwege het beëindigen van de bekostiging van de nevenvestiging door de overheid. De MR en de ouders van de school worden op de hoogte gesteld van het voornemen van het bevoegd gezag.
 
De MR verzoekt het bevoegd gezag om een onderbouwing van dit voornemen en een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de sluiting van de nevenvestiging. Voorts verzoekt de MR het bevoegd gezag de bekostiging te regelen voor de inhuur van deskundige ondersteuning van de deelraad, conform WMS art. 28 lid 2.
 
Na het uitblijven van een reactie van het bevoegd gezag laat de deelraad via zijn juridische adviseur aan het bevoegd gezag weten dat alle voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de sluiting dienen te worden stopgezet en dat de kosten van deze adviezen en ondersteuning dienen te worden vergoed. Het bevoegd gezag laat weten dat de deelraad kan beschikken over € 927,-
 
De uitspraak 
De vordering tot naleving van de WMS is toegewezen. De vordering van de deelraad tot vernietiging van het besluit van het bevoegd gezag tot sluiten van de nevenvestiging is door de OK afgewezen, omdat de deelraad adviesrecht heeft met betrekking tot dat besluit en een geschil over adviesplichtige zaken thuishoort bij de LCG WMS.
 
Hoewel er geen medezeggenschapsstatuut met een kostenregeling voorhanden aanwezig was , heeft de OK de vordering van de deelraad tot vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toegewezen. Daarmee is de OK teruggekomen op zijn arrest van 2008, waarin nog was geoordeeld dat het hebben van een kostenregeling in het medezeggenschapsstatuut noodzakelijk is om tot het oordeel te komen dat het bevoegd gezag verplicht is de gemaakte kosten van rechtsbijstand te vergoeden.
 
Klik hier voor de volledige uitspraak van de Ondernemingskamer.
 

Na het arrest van de OK, heeft de deelraad een adviesgeschil bij de LCG WMS aanhangig gemaakt. De LCG WMS heeft op 2 augustus 2012 geoordeeld dat het besluit tot sluiting van de nevenvestiging niet in stand kan blijven. De uitspraak van de LCG WMS kunt u hier downloaden.
 
 
 

Naar boven

Deel |